Beroendecentrum satsar på att integrera kulturinsatser

”Det är ett både roligt och viktigt projekt i vilket kulturen kan lyfta det friska i människan och ge vården ytterligare en dimension.”

Det säger Maija Segle Konstenius som är projektledare för projektet Kultur och hälsa inom Beroendecentrum. Kultur och hälsa är ett område på framväxt och genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop kan kultur komplettera traditionell medicinsk vård.

FN:s världshälsoorganisation WHO har engagerat sig i forskningen om kulturens hälsoeffekter som visar att musik, dans och andra kulturella aktiviteter har mätbara, positiva effekter på människors hälsa. Health evidence network synthesis report.pdf

Initiativ från verksamhetsledning 

Beroendecentrums verksamhetschef, Johan Franck såg en möjlighet att få integrera kulturinsatser även i beroendevården och ett samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm har påbörjats med Maija Segle Konstenius som projektledare. Maija är legitimerad psykolog och har jobbat länge med beroendevård och inom Beroendecentrum sedan kliniken bildades.

– Det är ett projekt där det bubblar av olika initiativ och man är väldigt entusiastisk och hittar möjligheter att få in kultur i behandlingsarbetet eller i lokalerna. Det finns så många olika sätt detta arbete kan göras på, vilket är jätteroligt, säger Maija.

Aktiviteter på deltagarnas villkor

Exempel på aktiviteter är en nystartad dansgrupp för äldre på Magnus Huss-mottagningen och Maria Ungdoms heldygnsvård som har en danspedagogsom kommer en gång i veckan. I båda fallen får patienterna delta i dans som inte handlar om prestation utan utgår ifrån hur förutsättningarna ser ut för deltagarna just den dagen.

Det finns också ett stort intresse för Konstblick, som är ett sätt att inspirera till samtal mellan personal och patient eller mellan patienter genom de konstverk som finns på många enheter. Det planeras också en levande verkstad eller någon form av kreativ stund i grupp, och även på att bjuda in patienterna till att ha en utställning med sina verk som till exempel bildkonst eller dikter.

– Snart kommer vi också att ha en workshop för personalen i digitala berättelser då man får lära sig att filma med mobilen något jag ser fram emot, säger Maija.

Med projektet Kultur och hälsa hoppas Maija att kultur ska bli en naturlig del i vården.

– Många av våra patienter är kreativa och kulturintresserade och det är en kraft som kan hjälpa till i rehabilitering och höja livskvalitén!