BCS hbtqi-märke

Arbetet med hbtqi-frågor på Beroendecentrum Stockholm

Alla medarbetare inom Beroendecentrum Stockholm genomgår vartannat år en obligatorisk hbtqi-utbildning. Syfte är att bibehålla en hög medvetenhet i hbtqi-frågor och hjälpa medarbetare att ha ett normkritiskt förhållningssätt. Fler av våra mottagningar väljer dessutom att genomgå en ytterligare fördjupningsutbildning via Region Stockholm.

För den som tillhör normen i samhället kan det vara lätt att ta saker för givet och man behöver kanske inte fundera så mycket över olika vardagliga situationer. Därför är det extra viktigt att jobba med sin medvetenhet och förförståelse för personer som inte tillhör normen.

Mottagningarna Alkohol och hälsa Riddargatan 1 och Elitidrott och hälsa gick för några år sedan Region Stockholms fördjupningsutbildning i hbtqi-frågor. När alla i personalgruppen hade gått utbildningen blev de en hbtqi-certifierad mottagning.

— För oss är utbildningen inte en punktinsats utan en del av ett långsiktigt arbete. Vi har fortsatt jobba aktivt med dessa frågor och tränat oss i hur vi kan förhålla oss mer inkluderande och normkritiskt gentemot såväl patienter som varandra, säger Ylva Nork som är enhetschef vid Alkohol och hälsa Riddargatan 1 samt Elitidrott och hälsa.

Att vara medveten om diskriminerande grunder räcker inte alltid och det är viktigt att jobba aktivt med att synliggöra hbtqi-frågor. Inom Maria Ungdom jobbar man utifrån en särskild hbtqi-handlingsplan som gör arbetet konkret. Handlingsplanen tar upp allt från medarbetarnas kunskap och medvetenhet till att skapa en inkluderande miljö och involvera patienter i utvecklingen. Här finns även hbtqi-samordnare och hbtqi-ombud som har i uppdrag att sammankalla, sprida och organisera hbtqi-arbetet.

— Vårt ansvar är försöka säkerställa att alla som söker vård hos oss, oavsett bakgrund, får ett gott bemötande och de bästa förutsättningarna för att känna sig trygga och inkluderade, säger Johanna Bengtsson, specialistsjuksköterska på Maria Ungdom och en av hbtbqi-samordnarna.

Flera mottagningar har valt att ha ämnet som en stående punkt på deras arbetsplatsträffar.

— Även om många av oss redan tycker oss ha en stor medvetenhet, så omges vi av normer som undermedvetet präglar vårt tankesätt och föreställningar. Att gå de här utbildningarna och att hela tiden prata om det hjälper oss alla att bli mer införstådda med problematiken och vilka dilemman hbtq-personer ofta upplever, säger Ylva Nork.

Vidare menar Ylva Nork att utbildningen inte bara är relevant i yrkeslivet, utan minst lika värdefull för privatlivet.

— Det handlar om kunskap och kritiskt tänkande i allt från samhällsstrukturer och maktfördelning till kön och sexualitet. Att ha kunskap kring detta är till nytta överallt, avslutar Ylva Nork.

Mellan onsdag 3 augusti – 6 augusti deltar Beroendecentrum Stockholm  i Pride Park för att visa sitt stöd för hbtqi-personer och få möjlighet att sätta fokus på vanor och effekter av alkohol och narkotika.

Varmt välkommen att besöka oss i vårt tält i Pride Park, Östermalms IP. 

 

Publicerad 2022-07-26