Fler kontaktar Droghjälpen och Alkohollinjen

Under 2021 ökade samtalen till Droghjälpen med över 30 procent och till Alkohollinjen med över 10 procent. Det visar årsrapporten från de anonyma stödtjänsterna Droghjälpen, Alkohollinjen och Alkoholhjälpen, som i år har tema samsjuklighet.

Alkoholhjälpen, Alkohollinjen och Droghjälpen är anonyma, kostnadsfria och nationella stödtjänster som drivs av eStöd vid Beroendecentrum Stockholm. De senaste åren har kontakterna ökat på alla tre stödlinjer. 2021 sticker särskilt Droghjälpen ut där samtalen ökade med över 30 procent. Jämfört med tidigare år är det framför allt samtal om kokain, amfetamin, tramadol och MDMA (ecstasy) som blivit fler.

Nya alternativ till självhjälp på Droghjälpen

Nytt på Droghjälpen är det nylanserade självhjälpsprogrammet för cannabisanvändare och en mini-guide för anhöriga, ett stöd som runt 100 personer tog del av 2021.

– Vi vet att självhjälpsprogram kan vara ett viktigt första steg för någon som vill förändra sitt beteende och hoppas programmen ska komma till nytta för ännu fler, säger Kerstin Annerborn, enhetschef vid eStöd.

Årets rapport lyfter även en undersökning från Droghjälpen som visar att cirka 60 procent av de som hör av sig har någon form av samsjuklighet (det vill säga psykiska besvär parallellt med droganvändningen) samt en analys som antyder att en minskad alkoholkonsumtion har en koppling till minskad ångest.

Läs mer

Du som vill läsa årsrapporten hittar den under Anonymt stöd via nätet eller telefon

 

Årsrapporten 2021 i siffror (förra årets siffra inom parantes)

 • Alkoholhjälpen, unika besökare webbplats: Siffran saknas för 2021 (503 429)
 • Alkoholhjälpen, aktiva användare webbplatsen: 3 816 (3 824)
 • Alkoholhjälpen, nya konversationer via frågelåda: 551 (620)
 • Alkoholhjälpen, aktiva i självhjälpsprogram: 1 549 (1 390)
 • Alkoholhjälpen, foruminlägg: 32 262 (39 137)
 • Alkohollinjen, in- och utgående samtal: 9 473 (8 508)
 • Alkohollinjen, rådgivande samtal: 3 502 (3 115)
 • Alkohollinjen, unika inringare: 2 678 (2 313)
 • Droghjälpen, totalt inkomna samtal under dygnet: 3 459 (2 588)
 • Droghjälpen, rådgivande samtal: 953 (834)
 • Droghjälpen, inkomna frågor via frågelåda: 226 (278)
 • Droghjälpen, utförda självtest: 351 (224)
 • Droghjälpen, unika besökare webbplats: 26 172 (22 841)
 • Droghjälpen, personer som använt självhjälpsprogrammet för cannabis: 35 (ny mätning)
 • Droghjälpen, personer som använt mini-guiden för anhöriga: 78 (ny mätning)

 

Publicerad 2022-07-06