Stort forskarstipendie för bättre kvinnohälsa

På mottagningen Alkohol och hälsa Riddargatan 1 pågår en forskningsstudie där forskare följer upp hur alkoholvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar hälsan på lång sikt. Nu tilldelas ansvarig forskare Sara Wallhed Finn, psykolog på mottagningen, ett stort forskarstipendie för studien.

Studien heter LIV och står för Livsstilens betydelse för hälsan. Det är en långtidsuppföljning som inkluderar 1 500 personer med alkoholproblem. Projektet drivs på mottagningen för Alkohol och hälsa Riddargatan 1 av Sara Wallhed Finn, psykolog på mottagningen och alkoholforskare.

Nu delar den ideella stipendieorganisationen 1,6 & 2,6 miljonerklubben* ut 500 000 kronor till forskare som har ett genusperspektiv i sin forskning och en av årets stipendiater är Sara Wallhed Finn. Stipendiet tilldelas just LIV-projektet då det i studien ingår att ta reda på mer om könsskillnader vid alkoholkonsumtion och påverkan på hjärtat.

- Det känns extra roligt att få ta emot detta stipendium som fokuserar just på kvinnors hälsa. Vi saknar viktig kunskap om hur förändrade alkoholvanor egentligen påverkar hjärthälsan, särskilt hos kvinnor, säger Sara Wallhed Finn.

LIV-projektet är en stor studie där patienterna följs upp efter 6, 12, 24, 36, 48 och 60 månader. Det ingår även att lämna prover samt att vid uppföljningarna efter tre och fem år göra ett återbesök på mottagningen. 

- Det vanligaste i forskningen är att utvärderingar görs inom ett år och därför har vi inte så mycket kunskap om vad som händer därefter. I LIV-projekten vill vi följa alkoholvanorna, andra livsstilsfaktorer och hälsan under en längre tidsperiod, säger Sara Wallhed Finn.

Publicerad 2023-02-10