Forskningspris tilldelas Beroendecentrum Stockholms verksamhetschef

Idag tilldelades Johan Franck, Beroendecentrum Stockholms verksamhetschef, CAN:s drogforskningspris. Priset delas ut vartannat år till en framstående forskare som bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.

Det var idag på den stora konferensen drogFOKUS, som behandlar ANDTS-frågor, som Centralförbundet för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) delade ut sitt forskarpris.

– Forskning är ett lagarbete och jag är djupt tacksam för samarbetet med de doktorander jag handlett och andra som deltagit i projekten, säger Johan Franck, som är glad och hedrad över priset.

Priset delas ut vartannat år och tilldelas en forskare verksam inom Sverige som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Prissumman är 50 000 kr och priset delas ut vartannat år.

Johan Franck har varit verksametschef vid Beroendecentrum Stockholm sedan 2011 och professor vid Karolinska Institutet sedan 2008. Med sin forskning vill han bidra till större kunskap, ännu effektivare behandlingar och minskat stigma.

– Beroendevården har utvecklats mycket starkt med ökad tillgänglighet och kvalitet. Nu står vi inför ett verkligt kraftprov om Riksdagen beslutar att flytta huvudmannaskapet till hälso- och sjukvården. Forskning om samsjuklighet, och bättre kvalitetsuppföljning, blir då ännu viktigare, säger Johan Franck. 

Foto: Katja Vallin

 

Utdrag ur priskommitténs motivering:

"Professor Johan Frank har genom sina vetenskapliga insatser inom alkohol- och narkotikaområdet bidragit till betydelsefulla och användbara resultat för hälso- och sjukvården, både för professionen och för patienterna. Parallellt med forskningen har Johan Franck även varit en reformator av svensk beroendevård genom sitt engagemang i kvalitetsregister, som ledare och chef i vården och som läroboksförfattare."

 

Publicerad 2022-10-26