Satsning på forskning om alkohol, droger och spel om pengar i arbetslivet

Åtta forskningsprojekt som på olika sätt berör skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar hos människor i arbetslivet har tilldelats nya forskningsmedel. Det långsiktiga syftet med projekten är att möjliggöra ännu bättre hjälp inom företagshälsan och minska sjukfrånvaron i arbetslivet.

Åtta forskningsprojekt tilldelas 30 miljoner kronor av Afa Försäkring. Projekten förväntas ge resultat som kan användas förebyggande och rehabiliterande när det gäller problem med alkohol, droger och spel om pengar hos anställda på arbetsplatser.

Kan företagshälsan erbjuda stöd via digitala tjänster?

Magnus Johansson, leg. hälso- och sjukvårdskurator vid Beroendecentrum Stockholm och forskare vid Karolinska Institutet, är en av forskarna som tilldelats medel. Hans forskningsprojekt "Effekter av att införa telefon- och internetbaserat stöd för skadligt bruk av alkohol via företagshälsan” ska ge ny kunskap om hur digitalt stöd för skadligt bruk av alkohol kan genomföras brett i företagshälsovården, samt hur det kan anpassas efter olika förutsättningar och preferenser hos anställda, arbetsgivare och personal på företagshälsovård.

Flera studier visar att digitalt stöd och behandling är effektivt när det kommer till att minska skadligt bruk av alkohol, men få av dem berör skadligt bruk i arbetslivet, trots att arbetslivet är en viktig plats för förebyggande stöd och tidiga insatser.

Projektet utförs i samarbete med branschorganisationen Sveriges företagshälsor.

Läs mer

Läs mer om alla forskningsprojekt på Afa:s webbplats

Publicerad 2022-11-16