Sprututbytesmottagningarna räddar liv

Idag den 31 augusti infaller International Overdose Awareness Day, en dag som inrättats för att öka medvetenheten om överdoser. På Beroendecentrum Stockholms sprututbyten, där läkemedlet naloxon delas ut för att hjälpa människor att häva överdoser, uppmärksammas dagen lite extra.

- Om man konstaterat en opioidöverdos ska man ge naloxon så snart som möjligt. Det är väldigt enkelt att ge. Det ser ut och används som en nässpray och har effekt inom 2-3 minuter. Man ska alltid även ringa 112, även om man gett en person naloxon, säger Elin Holmén, sjuksköterska vid Beroendecentrum Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet.

Naloxon kan rädda livet på en person som överdoserat heroin eller andra opioider. Det går snabbt ut i kroppen och verkar som ett motgift. Beroendecentrum Stockholms sprututbytesmottagningar har delat ut läkemedlet sedan 2018, då reglerna om förskrivning av naloxon ändrades i Sverige. Sedan dess har mottagningarna delat ut över 14 000 doser.

- Vi samlar kontinuerligt in data om vad som händer med naloxondoserna och har sett att läkemedlet har använts vid över 2 000 separata överdoser. Patienterna som får naloxon utskrivet uttrycker ofta tacksamhet för möjligheten att enkelt kunna rädda livet på en vän eller annan närstående som överdoserat. De pratar återkommande om hur stor skillnad läkemedlet har gjort i deras dagliga liv, berättar Elin Holmén.

Beroendecentrum Stockholm öppnade Stockholms första sprututbytesmottagning vid S:t Görans sjukhus 2013. Efter sex år med allt fler besök utökades verksamheten med en mottagning på Södermalm samt en mobil mottagning som drivs i samarbete med Capio Psykiatri Hemlösa. Här drivs även forskning och utveckling för att hela tiden förbättra vården och minska dödlighet samt sjuklighet bland patienter med opioidberoende.

Sprututbytet i Stockholm var även först i Sverige med att starta naloxonprogram. Det innebär att mottagningarna erbjuder förskrivning av naloxon till alla patienter som använder opioider och är i riskzonen för överdoser, samt ger utbildning om opioider, överdoser och användning av läkemedlet.

- När vi delar ut naloxon så utbildar vi också i överdosprevention. Då får patienten lära sig hjärt-och lungräddning och hur hen ska agera i en överdossituation. Vi lär även ut tecken på överdos, som bland annat är sänkt medvetande, påverkad andning, små pupiller och blå läppar eller naglar. Vi betonar alltid vikten av att ringa ambulans i överdossituationer, även om man har naloxon tillgängligt, berättar Elin Holmén.

På våra sprututbytesmottagningar uppmärksammas International Overdose Awareness Day i väntrummen genom en minnestavla för de som gått bort, överdospreventiv information och erbjudande om att öva hjärt-och lungräddning.

- Vi har velat uppmärksamma den här dagen tidigare på mottagningarna men det har kommit saker emellan, nu senast pandemin. Så det känns fint att äntligen få genomföra det. Vi ser fram emot att få samtala med patienterna lite extra om ämnet, säger Elin Holmén.

Enligt Socialstyrelsen har narkotikarelaterade dödsfall minskat sedan 2018. Fler sprututbyten och den ökade tillgängligheten av naloxon ses som viktiga bidragande orsaker, tillsammans med informations- och stödinsatser och bättre tillgång till och kunskap om läkemedelsassisterad behandling. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen börjat undersöka möjligheten till ytterligare ökad tillgänglighet av naloxon.

 

Läs mer om Beroendecentrum Stockholms sprututbytesmottagningar

 

Publicerad 2022-08-31