Magnus Huss-mottagningen gör en satsning för äldre patienter och testar dans

Magnus Huss-mottagningen gör en satsning för äldre patienter och testar nu en kurs i kravlös dans. Dansen hålls i samarbete med Balettakademin och Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Balettakademin har under några år arbetat enligt metoden Dans för Parkinson som bygger på att dansare ges kunskap om hur man kombinerar kropp, känslor och tankar för att skapa en upplevelse av nuet.

Den dans som patienterna från Beroendecentrum får ta del av påminner om Dans för Parkinson men anpassas efter målgruppen och av danspedagogen Åsa N Åström. Åsa är utbildad i metoden Dans för Parkinson och undervisar Magnus Huss patienter en gång i veckan på Balettakademin.

Att dansa kopplar ihop hjärna och kropp, kan leda till en förbättring av motoriska funktioner och  påverkar vårt autonoma nervsystem och immunsystem i positiv riktning. Dansen är även ett sätt att kommunicera tankar och känslor och förbättrar balansen. Dansen kan även förmedla känsla av gemenskap och delaktighet.

Eva Katrin Pehrsson är sjuksköterska på Magnus Huss och en av gruppledarna för dansprojektet. Hon svarar på några frågor.

Hur kom ni på idén med dansprojektet?

När vi startade projektet berättade Ulrika Lindblad och Malin Anclair på Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa om olika aktiviteter som pågick inom området, och vi fastnade för just dansen. Fysisk aktivitet är bra för hälsan på många olika plan och dansen ger en extra dimension i form av fysiska uttryck. Många äldre patienter har även problem med ensamhet och vi tyckte att dansen är ett bra komplement till den sedvanliga beroendevården.

Är det en framgång?

Just nu är det sex deltagare på danskursen och vi ser att fysisk motion i denna form, till bra musik och ledd av en professionell danspedagog är mycket uppskattat, så -Ja, det tycker jag. Deltagarna säger själva att de mår bra både fysiskt och psykiskt efter varje danstillfälle. Dansen hjälper också till att bygga upp fysik, träna motorik, balans, koordination men även kognitionen som hos de flesta deltagare sviktar på grund av en långvarig beroendeproblematik, berättar Eva Katrin Pehrsson. 

Dansen på Magnus Huss är en del av Beroendecentrums projekt Kultur och hälsa. Kultur och hälsa är ett område på framväxt som vill se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop och där kulturen kompletterar traditionell medicinsk vård.

(Foto: Yanan Li)