V.45: Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol

Alkohol är den vanligaste beroendeframkallande substansen i Sverige. Det är inte ovanligt att någon gång under sitt liv känna att det blivit för mycket alkohol. För en del går det bra att dra ned på drickandet på egen hand, men ibland kan det vara bra att söka hjälp.

Den nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol instiftades för mer än 10 år sedan och äger rum vecka 45. Veckan uppmärksammas av många olika aktörer för att belysa alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv.

Vad är riskbruk?

Riskbruk innebär att man dricker på ett sätt som riskerar leda till negativa konsekvenser. Mer än 14 standardglas (motsvarande två flaskor vin) i veckan klassas som riskbruk för en man. För en kvinna är motsvarande siffra mer än 9 standardglas (motsvarande en och en halv flaska vin).

Det har även betydelse hur mycket man dricker vid ett och samma tillfälle. För män klassas mer än fem glas vid ett och samma tillfälle som en risk. För kvinnor är motsvarande siffra mer än fyra glas.

Det går dock inte att peka ut en alkoholmängd som är helt riskfri, då drickande alltid medför en viss risk och det dessutom finns en stor individuell variation.

Vad är riskerna?

En vanlig missuppfattning är att riskerna med en hög alkoholkonsumtion bara handlar om skrumplever och beroende. Men alkohol ökar riskerna för flera olika sjukdomstillstånd, exempelvis högt blodtryck, försvårade infektioner/sämre läkning och depression. Det finns också risk för att ens sociala liv och relationer påverkas negativt.

Man behöver alltså inte ha utvecklat ett beroende för att drabbas negativt av sin alkoholkonsumtion, utan man kan uppleva negativa konsekvenser fysiskt, psykiskt och/eller socialt ändå. 

Läs mer på vår faktasida om alkohol

Vart kan du vända dig?

Om du funderar över ditt drickande och skulle vilja prata med någon om det kan du få stöd hos Alkohollinjen (stöd via telefon) eller Alkoholhjälpen (stöd via nätet). Du kan också vända dig till din vårdcentral.

Om du över 18 år och vill göra ett snabbtest av dina alkoholvanor för att kartlägga dina vanor och se vilka risker som finns med ditt drickande kan du gå till Alkoholprofilen. Det är organisationen IQ som har tagit fram testet och det bygger på frågeformuläret AUDIT som används inom vården för att bedöma riskabla och skadliga alkoholvanor, samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för alkoholkonsumtion.

 

Foto: Marie Kristensson

Publicerad 2022-11-07