Nya gränser för riskbruk av alkohol

Risken för många stora folksjukdomar ökar om man dricker för mycket alkohol. Socialstyrelsen utfärdar därför nationella riktlinjer som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som definierar vilka alkoholmängder som klassas som riskfylld användning. Nu har nya gränser för vad som klassas som riskbruk av alkohol trätt ikraft.

Socialstyrelsen ser just nu över rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, bland annat alkoholkonsumtion. En uppdaterad version kommer att publiceras under 2024 men redan nu har nya gränser för vad som klassas som riskbruk av alkohol trätt ikraft.

Den nya riskbruksgränsen är densamma för män och kvinnor.

De nya gränsvärdena är:

  • 10 standardglas eller mer per vecka
  • 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare

Tidigare gränsvärden

Tidigare var det olika gränser för män respektive kvinnor. För män gällde mer än 14 standardglas per vecka, alternativt 5 standardglas eller mer per dryckestillfälle. För kvinnor var det mer än 9 standardglas per vecka, alternativt 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle.

För män har alltså gränsen sänkts, medan den för kvinnor delvis har höjts.

Läs mer

De nya gränserna kommer att ingå i den kommande uppdateringen av riktlinjerna som publiceras 2024. Utifrån detta kommer även vårdens screeningverktyg att uppdateras och anpassas till de nya gränsvärdena.

Läs mer hos Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - Socialstyrelsen (öppnas i ny flik)

Publicerad 2023-09-12