PRIO- Ett vårdande projekt

PRIO (Primärvård i LARO) är ett samarbete mellan vårdcentralen och LARO-enheter.

Primärvården i Malmö har sedan 2014 bedrivit ett välfungerande samarbete med LARO-mottagningar vilket lett till positiva effekter för deras patienter.

De började med att patienter skulle besöka en närliggande vårdcentral, men man märkte snart  att det var svårt för patienterna att ta sig till vårdcentralen även om den bara låg några hundra meter bort. Man kom då fram till att det är bättre att en läkare från vårdcentralen i stället kommer till LARO-mottagningen, vilket man såg var mycket uppskattat och framgångsrikt.

Anikó Dittrich, överläkare och medicinsk ledningsansvarig på metadonsektionen S:t Eriksteamet, tog fasta på resultaten från Malmö och initierade ett liknande projekt i Stockholm med hjälp av projektansvarig från Malmö, Disa Dahlman som är docent, ST-läkare  inom primärvården, och Sofia Hoffman ST-läkare på Beroendecentrum Stockholm. 

I maj 2022 drog Anikó i gång ett samarbete med Lisebergs vårdcentral i Älvsjö för att patienter som får LARO-behandling lättare ska ha tillgång till somatisk vård. Till mottagningen kommer varannan vecka en läkare från vårdcentralen och träffar patienter som behöver hjälp med sina somatiska krämpor.

– Patienterna kände att de tidigare inte blivit lyssnade på och att de inte blivit bedömda utifrån sin somatiska problematik, utan utifrån deras beroende och användande av substanser. Tidigare erfarenhet av stigma gjorde också att många var rädda för att vända sig till vården, säger Anikó Dittrich. Nu får de i stället hjälp på plats av en läkare och Ibland är någon ur personalen från mottagningen med på läkarbesöket, för att hjälpa patienten att komma ihåg vad som blir sagt under besöket.

Den här patientgruppen har en låg basal kroppskännedom, och vet många gånger inte vad som är normalt. Det tillsammans med en låg förväntan att få hjälp leder till att patienterna struntar i att söka vård.                                     

– Samarbetet med vårdcentralen har i stället lett till att patienterna har fått en större acceptans för vården. Eftersom de redan har tillit till personalen på den egna mottagningen, så fungerar personalen som ett stöd i navigeringsprocessen till övrig vård.

Hela projektet har fallit mycket väl ut och nu vill Anikó och hennes team att alla LARO-mottagningarna ska ha ett samarbete med vårdcentralen och att en läkare besöker mottagningarna regelbundet. Ett samarbete som hon och hennes medarbetare är mycket tacksamma för.

– Jag vill gärna vara med och sprida detta för att peppa fler verksamheter att starta ett sådant samarbete och ge fler patienter i beroendevård möjlighet att få lättare tillgång till somatisk vård. Vårt mål är att vi ska ha detta på alla våra LARO-mottagningar. Men vi är glada att samarbetet är i gång på 2 LARO-enheter inom Metadonsektionen via Lisebergs Vårdcentral samt Liljeholmens Vårdcentral.

Det positiva med PRIO är att patienterna får ett bra bemötande, en kontinuitet, de känner sig trygga och blir bemötta med respekt. Det förtjänar alla.

 

 

 

Publicerad 2023-12-14