Alla kan spela roll

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är (13-19 februari 2023). Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

Stöd till barn som närstående är ett lagstadgat ansvar för hälso- och sjukvården. Alla vuxenpsykiatriska verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde har barnsamordnare och barnombud som jobbar särskilt med att ge stöd till barn.

Barnsamordnare inom Beroendecentrum Stockholm

Barnsamordnaren har i uppdrag att stärka föräldrar- och barnperspektivet inom vår verksamhet genom att sprida information, utbilda, samverka och handleda personal. Det kan till exempel vara frågor gällande patienter som är föräldrar, eller annan vuxen som varaktigt bor tillsammans med minderåriga barn. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten hos alla medarbetare om barns behov av information, råd och stöd.

Inom Beroendecentrum finns det två barnsamordnare, Anna-Carin Hultgren och Hanna Trobäck.

Läs mer om Spela Roll!

Publicerad 2023-02-06