Sommar och högtider - Vad kan du som är anhörig göra?

Inför sommar och högtider kan anhöriga till personer med alkoholproblem känna en ökad oro. Här ger Ola Siljeholm, som är psykolog på Alkohol och hälsa Riddargatan 1, konkreta råd till dig som är anhörig till någon med alkoholproblem och som vill göra något för att själv må bättre och förändra situationen.

- Anhöriga har en otroligt stor betydelse för den som vill förändra sitt alkohol- eller drogbruk. Även om anhöriga inte så ofta är med vid samtalen på kliniken, så är de så gott som alltid med i patientens egna beskrivning om varför det är viktigt med en förändring.

Det säger Ola Siljeholm som jobbar som psykolog på mottagningen Alkohol och hälsa Riddargatan 1 och där träffar både de som vill förändra sina alkoholvanor och deras anhöriga. Han bedriver även forskning om stöd för anhöriga.

Anhöriga har stor betydelse, men bär inte ansvar

Samtidigt tycker Ola det är viktigt att betona att anhöriga aldrig bär ansvar för att driva på en förändring hos sin närstående.

- Personen med beroendeproblem har fullt ansvar för sig själv och sin förändring. Men som anhörig är man en viktig person och ofta en av de främsta anledningarna till att en person söker hjälp, och det kan vara skönt att höra då det kanske inte alltid känns som att man har den inverkan, säger Ola.

När det gäller ungdomar och unga vuxna är relationen till föräldrarna den absolut vanligaste anledningen till att söka hjälp.

Sommar och högtider kan innebära ökade risker

Vad som är en risksituation varierar för alla, men på grund av starka alkoholtraditioner kan många högtider innebära riskfyllda sammanhang för personer som har problem med alkohol.

- Många av högtiderna i Sverige har starka traditioner som innefattar alkohol och på sommaren/under ledigheter ökar dessutom konsumtionen generellt sett, även hos personer som inte har uttalade alkoholproblem. Sammanhangen då alkohol förekommer kanske blir fler och man har inte tider och ansvar att förhålla sig till på samma sätt som i vardagen, säger Ola Siljeholm.

Utesluta alkohol, lyfta sin oro och planera in alkoholfria aktiviteter

En del anhöriga kan känna att de vill göra något för att minska riskerna eller begränsa de negativa situationer som kan uppstå vid högtider.

- Återigen så ligger ansvaret aldrig hos den anhöriga, men det finns små saker man kan göra om man vill. Till exempel fundera över hur man själv förhåller sig till alkohol under dessa tider. Kanske rent utav bestämma sig för att inte dricka någonting själv för att möjligen fungera som en modell för sin närstående. Det kan även vara bra att lyfta sin eventuella oro inför högtiden med den person det gäller. Om man vet att ens närstående gillar vissa aktiviteter som inte innefattar alkohol kan det också vara en bra idé att planera in de aktiviteterna på ett sätt som försvårar kombination med alkohol, säger Ola. 

Tre råd från Ola till dig som är anhörig till någon med alkoholproblematik

 1. Våga lyft frågan

  Välj tillfälle att prata med din närstående då ni båda är nyktra, känner er lugna och är på en plats där ni båda känner er trygga.
  Utgå ifrån dig själv och berätta att du känner oro.
  Börja varje mening med "jag" och berätta därefter vad du har sett som gör dig orolig. Vi alla har mycket lättare att ta emot budskap som utgår ifrån ett "jag" istället för ett "du" som lätt gör att vi vill försvara oss.
 2. Ta hand om dig själv och eventuella barn

  Det kan handla om att ge dig själv egentid, träna, träffa vänner eller något annat. Inte sällan upplever många anhöriga att livet begränsats och att mycket handlar om att hantera sin närståendes substansbruk. 
  Finns det barn med i bilden? Umgås mer med dem. Avsätt lite tid varje dag, kanske bara 15 minuter, då du har fullt fokus på barnet/barnen. 
  Genom att ge sig själv tid och eventuella barn mer tid och utrymme så kan man få distans till sin situation och få mer kraft och energi. Många upplever dessutom att relationen till barnen blir bättre, vilket är positivt för alla inblandade.
 3. Sök stöd för egen del

  Att vara anhörig till en person med alkoholproblem skapar stress och oro. Du har full rätt att må dåligt bara utifrån det faktum att du har en närstående med alkoholproblem, även om allt annat i livet ser bra ut. Det finns hjälp att få!
  • Alkohollinjen finns erfarna rådgivare att prata med, helt anonymt för den som vill: 020-844448.
  • Alkoholhjälpen finns ett populärt forum för anhöriga som modereras av professionella rådgivare för att säkerställa att allt som skrivs håller en bra ton.
  • På Alkoholsnacket finns bra tips för den som känner oro.
  • Slutligen så erbjuder även kommunen/stadsdelen stöd för anhöriga till personer som har problem med alkohol eller andra substanser.
  • Är du anhörig till någon som använder andra droger än alkohol? Då kan du kontakta Droghjälpen. Du kan antingen ringa, 020–91 91 91, eller skriva på deras webbplats. 

Publicerad 2022-04-12