Välkommen på panelsamtal: Sprututbytet – hur har det gått?

2013 öppnade sprututbyte och mycket kritik riktades då mot verksamheten. Grannarna var oroliga, nykterhetsrörelsen menade att det gick stick i stäv mot kampen mot det narkotikafria samhället, och ytterligare andra tyckte att man uppmuntrade människor till att använda droger.

Nu har det snart gått tio år, och det är dags för ett utvecklingssamtal: Hur har det gått?

Har förhoppningarna om att stoppa spridningen av hepatit C och HIV gått i uppfyllelse? Ligger det kanyler överallt? Hur många har egentligen börjat injicera droger bara för att det bjuds på rena sprutor? Och vad tycker de det faktiskt gäller: mottagningens besökare?

I samarbete med Kroppens hus bjuder vi in till ett panelsamtal med specialinbjudna gäster.

Dessutom finns möjlighet att ta del av I Nålsögat, en fotoutställning av 24 fotografer tillika besökare på Sprututbytet.

När:  torsdag 17 november  kl 18.00.

Var:  I Kroppens hus lokaler på Stadsgårdsterminalen (5 minuters promenad från Slussen)

Pris:  Ingenting men begränsat antal platser, boka din stol på: billetto.se

Medverkande

Christina Lundgren - Brukarinflytandesamordnare vid Beroendecentrum Stockholm och f.d. engagerad i Brukarföreningen

Magnus Linton - författare till boken KNARK: en svensk historia

Martin Kåberg - överläkare och specialist i infektionsmedicin och beroendemedicin, samt medicinskt ansvarig för Beroendecentrum Stockholms sprututbytesprogram

Modererar gör Anna Nordlander, infektionsläkare och initiativtagare, och Edda Edlund, skådespelare.

Varmt välkomna!

Publicerad 2022-11-14