Kalas i dagar två när sprututbytet firade 10 år

Sprututbytets 10 års-jubileum uppmärksammades med öppet hus på mottagningen och en seminariedag med många spännande föreläsningar på ämnet. Även patienter var med och berättade om sina erfarenheter.

Våren 2013 öppnade sprututbytet på Kungsholmen i Stockholm. Under det första året skrev 960 patienter in sig. Tio år senare är över 4 447 patienter inskrivna. Mottagningen, som ligger på S:t Görans sjukhusområde, tar tillsammans med systermottagningen på Södermalm, emot mellan 70 och 110 patienter varje dag.

Öppet hus på sprututbytet S:t Göran

Det var många nyfikna besökare som kom på öppet hus hos Sprutubytet S:t Göran för att lära sig mer om verksamheten och hur arbetet går till på mottagningen. Här fick man lyssna till medarbetare som berättade om hepatit C-behandling, motgiftet naloxon och all annan omvårdnad som patienterna får av personalen.

Capio Vård för hemlösa Pelarbacken var också på plats med sin sprututbytesbuss som drivs i samarbete med Beroendecentrum Stockholm. Besökare fick kika in i bussen och lära sig mer om hur den mobila verksamheten fungerar. Det är tack vare sprututbytesbussen som det är möjligt för vården att komma i kontakt med patienter som lever i utkanten av samhället och som inte skulle söka hjälp på mottagningarna.

Seminariedagen

Under seminariedagen hölls föredrag om utvecklingen kring sprututbytet och den vård de erbjuder. Bland annat berättade Martin Kåberg, medicinskt ansvarig för sprututbytet, att de sedan de började erbjuda hepatit C-behandling 2013 gått från 62 till 22 procent positiva hepatit C-prover. Förhoppningen är att nå WHO:s mål om att eliminera hepatit C fram till 2030.

Vi fick höra mer om mottagningarnas täta samverkan med andra aktörer, samt om mottagningens fokus på skademinimerande åtgärder (harm reduction) och deras "kvinnodagar" då de bara håller öppet för kvinnliga patienter för ökad trygghet.

Minst 2 198 överdoser har hävts tack vare naloxonprogrammet

Elin Holmén, som är specialistsjuksköterska på sprututbytet och som forskar om naloxon, berättade även om sin forskningsstudie om naloxonprogrammet. Den visar att naloxonutdelningen når en högriskgrupp och att tillgången till naloxon inte ökar risktagandet, som vissa kritiker har uttryckt oro för. Under tiden som studien pågått (2018-2022) har 17 673 doser naloxon delats ut och minst 2 198 överdoser har kunnat hävas tacke vare dessa (förmodligen ännu fler eftersom siffran bygger på återrapportering). Enligt Elin Holmén behövs ytterligare åtgärder för att minska antalet dödliga överdoser.

På plats var även Beroendecentrum Stockholms brukarinflytandesamordnare, Christina Lundgren, och berättade om sina erfarenheter och de synpunkter hon möter i patientgruppen. Samt en av sprututbytets nuvarande patienter, Joakim, som berättade om vad sprututbytet betytt för honom.

– Förutom att få rena verktyg så har jag har genom stödsamtal på sprututbytet fått mod till att lämna en destruktiv relation som jag var fast i, i flera år. Och att använda injektionstork innan vi injicerar har blivit vardag. Om man inte gör det är det någon av polarna som direkt är där och tjatar om injektionstorken, säger Joakim.

Sjukvårdspolitiker tar med sig förbättringsförslagen för fortsatt utveckling på området

Region Stockholms sjukvårdspolitiker Sandra Ivanovich Rubin (MP), som ansvarar för psykiatrin, ätstörningsvården och BUP, var även på plats och deltog i ett panelsamtel. 

– Nu har jag större förståelse för vad er viktiga verksamhet består av och vad den betyder för era patienter. Jag har tagit till mig era olika förbättringsförslag, så som brukarrum, och kommer ta med mig det tillbaka. Det är ju jag som politiker som kan verka för att det sker en fortsatt utveckling på det här området, sa Sandra Ivanovich Rubin.

Framtiden?

När Martin Kåberg siar om framtiden menar han att det vore helt fantastiskt om sprututbytet inte behöver finnas.

- I framtiden hoppas jag att man kan få sprutor och kanyler på apotek och vårdcentraler. Jag hoppas även att vi gör som Norge och Danmark och inför brukarrum där personer kan injicera droger under säkrare och tryggare omständigheter och där det finns medicinskt kunnig personal på plats. Detta för att minska smittspridning och överdoser, och för att bättre kunna ge hjälp och vård till personer med svårt beroende, avslutar Martin Kåberg.

Läs pressmeddelandet inför sprututbytets 10 års-jubileum

Material från öppet hus (PDF)

Publicerad 2023-06-07