Martin Kåberg beskuren

"Vi når grupper som annars inte söker vård"

Så säger Martin Kåberg, överläkare och specialist i infektionsmedicin och beroendemedicin, och medicinskt ansvarig för Beroendecentrum Stockholms sprututbytesprogram, som har fått fyra miljoner kronor för att göra en studie om naloxon.

Projektbidraget kommer från Forte för projektet Prevetionsinsatser som ska minska dödlighet och sjuklighet bland personer som injicerar droger – effekter och brukarnas erfarenheter av ett naloxonprogram inom sprututbyteverksamhet.

– Det är otroligt kul. Vi ska titta på flera aspekter av implementeringen av naloxon. På sprutbytet i Stockholm var vi först i landet med att starta ett naloxon-program. Vi har samlat på oss en hel del data som vi nu får möjlighet att analysera. Förhoppningsvis kan vi få reda på hur vi bäst får ut naloxon, hur det används, vilka grupper vi når och vilka det är som överlever.

Totalt kommer det bli fyra olika studier där bland annat en doktorand ska göra djupintervjuer med trettio personer som fått naloxon för att häva en överdos. Man ska även titta på om dödligheten bland deltagarna i sprututbytet har påverkats av naloxon.

En annan studie kommer att titta på vårdkonsumtion före och efter deltagarna kom med i sprututbytet och om huruvida de går vidare till behandling.

Naloxon är ett läkemedel som motverkar effekterna av opioidöverdosering.

 

 

Publicerad 2022-04-22