Möte med konst

Möt Caroline Bohman, enhetschef på Järfälla-Upplands Bro Beroendemottagning, och Åsa Carnelid Wickman, konsthandläggare på kulturförvaltningen.

Caroline berättar om värdet av konst i vårdmiljö och vikten av att vårdens rum är omsorgsfullt omhändertagna. Åsa berättar om samarbetet med verksamheten och urvalet av konst till platsen.

Konsten bidrar till att skapa en omhändertagen miljö och förhoppningsvis även till engagemang och stimulans. Forskning visar att vår existentiella hälsa kan påverka hur man uppfattar sin fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Konsten på mottagningen är en del av Beroendecentrums satsning på kultur och hälsa. Kultur och hälsa är ett område på framväxt och genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop kan kultur komplettera traditionell medicinsk vård.

Publicerad 2023-11-23