Ny undersökning visar: kunskapslucka om att alkohol ökar risken för cancer

Var femte svensk känner inte till att alkohol ökar risken för att få cancer, visar en ny undersökning genomförd av Sifo. Kunskapsluckan är ännu större när det kommer till att även låg alkoholkonsumtion ökar risken. Under mars månad uppmärksammas alkoholens koppling till cancer i hela Europa.

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av Beroendecentrum Stockholm, Beteendelabbet, Bröstcancerförbundet, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, Cancerfonden, Dietisternas Riksförbund, Folkhälsomyndigheten, IOGT-NTO, Sveriges Läkarförbund, Mun- och halscancerförbundet, Nationellt programområde levnadsvanor, Nätverket mot cancer, Sjuksköterskor i cancervård, Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor och Systembolaget.

Genom en kunskapshemsida samt informationsmaterial vill organisationerna öka medvetenheten om att alkohol ökar risken för cancer. Kunskapsinsatsen lanseras under mars månad, samtidigt som cancer och cancerprevention uppmärksammas på europeisk nivå genom kampanjen ”Cancer Prevention Across Europe”

Alkohol ökar risken för cancer (alkoholochcancer.se) kan du läsa mer om initiativet.