För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Närstående är en person som står nära någon annan. Det kan vara till exempel make/maka, barn, förälder, syskon, sambo/särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera någon annans behandling med utomstående, även om ni har en nära relation. Dock kan personen som går i behandling välja att lämna sitt samtycke till det. Då går det naturligtvis bra. Om personen själv vill, är du också välkommen att följa med till mottagningen och vara med på möten.

Vart vänder jag mig?

I de flesta fall krävs det att din närstående är patient hos oss för att du ska kunna delta i våra stödprogram. Du är välkommen att vända dig till den mottagning eller avdelning där din närstående vårdas och fråga om det finns något stöd du kan få hos dem. Om du önskar få stöd i din situation som närstående finns det olika alternativ.

  • Anonymt stöd via nätet eller telefon: Alkohollinjen, Alkoholhjälpen, Droghjälpen och Stödlinjen för spelare erbjuder stöd och råd till dig som närstående. Läs mer om anonymt stöd
  • eCraft - närståendestöd via nätet: Om du är närstående till någon som är patient hos oss på Beroendecentrum Stockholm, så kan du ta del av vårt digitala närståendeprogram eCraft. Det riktar sig till dig som är närstående till någon med alkohol- eller drogproblem. Läs mer om närståendestödet eCraft
  • Stöd inom ramen för en studie: Hos oss pågår flera studier med syfte att utveckla närståendestöd. Kanske finns det någon studie som erbjuder ett stöd som tilltalar dig? Då kan du ansöka om att få ingå i studien. Läs mer här nedanför.

Forskningsstudier

Är du närstående till någon som dricker för mycket och vill ta del av stöd i grupp?

Då kan du delta i en ny studie om anhörigstöd vid Alkohol och hälsa Riddargatan 1. Både du och personen som du är närstående till behöver vara över 18 år. Kontakten sker via nätet, så det spelar ingen roll var i landet ni bor.

Vad innebär det?

Som deltagare får du ta del av ett anhörigstöd i grupp via nätet. Programmet pågår i nio veckor och omfattar sex gruppträffar samt självskattningsformulär. Stödet bottnar i CRAFT som är ett KBT-baserat program. Syftet är att hjälpa dig som närstående att förbättra din livskvalitet och öka din möjlighet att påverka den som dricker till att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård.

Vill du ta del av stödet?

Maila ditt namn och telefonnummer till anhorigstod.slso@regionstockholm.se. Skriv ’CRAFT i grupp’ i ämnesrutan. Du kommer sen att bli kontaktad av studiegruppen för mer information om studien och möjlighet att ställa frågor.

Sommar och högtider - Vad kan du som är anhörig göra?

Inför sommar och högtider kan anhöriga till personer med alkoholproblem känna en ökad oro. Här ger Ola Siljeholm, som är psykolog på Alkohol och hälsa Riddargatan 1, konkreta råd till dig som är anhörig till någon med alkoholproblem och som vill göra något för att själv må bättre och förändra situationen.