För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo/särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera någon annans behandling med utomstående, även om ni har en nära relation. Dock kan personen som går i behandling välja att lämna sitt samtycke till det. Då går det naturligtvis bra. Om personen själv vill, är du också välkommen att följa med till mottagningen och vara med på möten.

Få stöd

Om du själv önskar få stöd  din situation som närstående, finns det olika alternativ.

Anonymt stöd

Du kan vända dig till anonyma stödtjänster. Det finns stöd både för dig som är anhörig till någon med problem kopplade till alkohol, droger och spel om pengar. Läs mer under fliken Anonymt stöd

Stöd via nätet

Är du närstående till någon med alkohol- eller drogproblem som är patient hos oss? Då kan du ta del av vårt internetbaserade stödprogram eCraft. Läs mer under Stöd via nätet för närstående

Stöd genom projekt eller studie

Du kan ansöka om att få stöd inom ramen av en studie. Du hittar mer information under "Stöd inom ramen för olika projekt eller studier".

Andra stödorganisationer

Du kan även vända dig till olika andra organisationer som erbjuder stöd för närstående - du hittar flera länkar här på sidan. 

Stöd inom ramen för olika projekt och studier

Vi har flera pågående studier och projekt när det gäller stöd för närstående. Dessa erbjuder olika typer av stöd och du kan ansöka om att delta i ett sådant stöd.