För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan behöva stöd och hjälp. Närstående är en person som står nära någon annan. Det kan till exempel vara partner, barn, förälder, syskon, vän eller arbetskamrat.

Psykolog Ola Siljeholm ger 4 råd till dig som är närstående till någon som dricker för mycket eller använder droger

 

Vart vänder jag mig?

Det finns olika alternativ till stöd för dig som närstående. 

  • Patient- och närståendeutbildningar: Inom psykiatrin anordnas patient- och närståendeutbildningar för olika diagnoser (till exempel beroende, ADHD, PTSD m.m). Fråga din behandlare eller kontakta den mottagning/avdelning där din närstående behandlas för att få mer information. 
  • Anonymt stöd via nätet eller telefon: Alkohollinjen, Alkoholhjälpen, Droghjälpen och Stödlinjen för spelare erbjuder stöd och råd till dig som närstående. Läs mer om anonymt stöd
  • Närståendeprogram via nätet: Vi har ett närståendeprogram som vi erbjuder till våra patienter som heter eCraft. Det är ett stöd via nätet som vänder sig till dig som är närstående till någon med alkohol- eller drogproblem. Läs mer om programmet
  • Stöd inom ramen för forskning: Det finns alternativ för stöd som ges inom ramen för forskning. Det innebär att stödformen följs upp och utvärderas i syfte att utveckla befintligt stöd för närstående. Du kan ansöka om att ta del av sådant stöd. Läs mer om "Anhörigstöd i grupp via nätet"

Det finns också andra organisationer och plattformar som erbjuder stöd för dig som närstående. Vi har listat några exempel här på sidan.

Din närståendes behandling

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera någon annans behandling med utomstående, även om ni har en nära relation. Dock kan personen som går i behandling välja att lämna sitt samtycke till det, då går det naturligtvis bra. Om personen själv vill är du också välkommen att följa med till mottagningen och vara med på möten.