För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo/särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera någon annans behandling med utomstående, även om ni har en nära relation. Dock kan personen som går i behandling välja att lämna sitt samtycke till det. Då går det naturligtvis bra. Om personen själv vill, är du också välkommen att följa med till mottagningen och vara med på möten.

Få stöd

Om du själv önskar få stöd  din situation som närstående, finns det olika alternativ. Du kan dels vända dig till anonyma stödtjänster, som du kan läsa om under fliken Anonymt stöd. Du kan även vända dig till olika andra organisationer som erbjuder stöd för närstående - se lista nedan/till höger.