För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo/särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera någon annans behandling med utomstående, även om ni har en nära relation. Dock kan personen som går i behandling välja att lämna sitt samtycke till det. Då går det naturligtvis bra. Om personen själv vill, är du också välkommen att följa med till mottagningen och vara med på möten.

Få stöd

Om du själv önskar få stöd  din situation som närstående, finns det olika alternativ. Du kan dels vända dig till anonyma stödtjänster, som du kan läsa om under fliken Anonymt stöd. Du kan även vända dig till olika andra organisationer som erbjuder stöd för närstående - se lista nedan/till höger.

För dig som står nära någon med alkoholproblem

Är du närstående till någon med alkoholproblem? Då kan du ta del av vårt stöd via nätet som heter eCraft. Läs mer under rubriken Stöd via nätet för närstående.

Stöd inom ramen för olika projekt och studier

Vi har flera pågående studier och projekt när det gäller stöd för närstående. Dessa erbjuder olika typer av stöd.

  • Stödprogram via nätet för dig som står nära en annan vuxen som har alkoholproblem, och där minderåriga barn, 3-11 år, är inblandade. Du kan läsa mer om stödet och hur du anmäler dig till studien på anhorigstodet.se
  • Stödprogram för dig som är vårdnadshavare till en ung vuxen, 18-24 år, som använder alkohol, cannabis eller andra droger. Stödet innebär individuella samtal med en behandlare. Träffarna sker på Livsstilsmottagningen, Riddargatan 1 (Östermalm) i Stockholm. Du kan läsa mer om stödet och hur du anmäler dig till studien på anhorigstodet.se
  • Stödprogram för dig som är närstående till en ung vuxen, 18-25 år, som använder alkohol, cannabis eller andra droger. Stödprogrammet innebär att ses och samtala i grupp en gång i veckan under fem veckor. Du får även med dig stödjande material och övningar som kan vara till hjälp. Programmet utgår från CRAFT (Community Reinforcement Approach Family Training) och gruppstarter sker löpande. Inför start får du komma på ett individuellt samtal. Träffarna sker på Livsstilsmottagningen, Riddargatan 1 (Östermalm) i Stockholm.

    Om du är intresserad av att delta, kan du anmäla dig genom att kontakta Lena Torstensson, sjuksköterska. Du når henne på telefon: 08-123 474 58.