För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Närstående är en person som står nära någon annan. Det kan vara till exempel make/maka, barn, förälder, syskon, sambo/särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera någon annans behandling med utomstående, även om ni har en nära relation. Dock kan personen som går i behandling välja att lämna sitt samtycke till det. Då går det naturligtvis bra. Om personen själv vill, är du också välkommen att följa med till mottagningen och vara med på möten.

Vart vänder jag mig?

I de flesta fall krävs det att din närstående är patient hos oss för att du ska kunna delta i våra stödprogram. Du är välkommen att vända dig till den mottagning eller avdelning där din närstående vårdas och fråga om det finns något stöd du kan få hos dem. Om du önskar få stöd i din situation som närstående finns det olika alternativ.

  • Anonymt stöd via nätet eller telefon: Alkohollinjen, Alkoholhjälpen, Droghjälpen och Stödlinjen för spelare erbjuder stöd och råd till dig som närstående. Även den person som har problem kan söka stöd här. Mer om anonymt stöd
  • eCraft - närståendestöd via nätet: Om du är närstående till någon som är patient hos oss kan du ta del av vårt digitala närståendeprogram eCraft. Det riktar sig till dig som är närstående till någon med alkohol- eller drogproblem. Mer om närståendestödet eCraft
  • Stöd inom ramen för en studie: Det pågår ofta ett flertal studier för att utvecklinga närståendestöd. Om du hittar en studie som du tycker erbjuder ett bra stöd kan du ansöka till att få ta del av den.

    Pågående studier om närståendestöd

    • Anhörigstöd i grupp via nätet för dig som är närstående till någon som dricker för mycket. Du kan delta oavsett var i landet du bor. Både du och den du är närstående till behöver vara över 18 år. Läs mer på Riddargatan 1