Anhörigstöd

Det finns nu en webbplats för anhöriga till personer som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spelberoende. På webbplatsen finns information men också tips på hur och var man kan få hjälp. 

 

Målgrupp

Anhörigstödet vänder sig till dig som är anhörig till någon som har problem med alkohol, narkotika, droger eller spelberoende.

Om webbplatsen

På webbplatsen får du information om hur det är att vara anhörig men också tips på hur och var du kan få hjälp.

Du kan också göra ett självtest för att undersöka hur du mår och skatta allvarlighetsgrad av din närståendes problem eller beroende.

Det finns också information om alkohol, droger och spel. Det finns också en forumdel där du själv kan skriva om du vill och där du också får möjlighet att ta del av andras berättelser. Du kan även hitta länkar till olika organisationer och stödlinjer.

Anhörigstödet har tagits fram av Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad: 160524

Publicerad 2016-05-24

Anhörigstödets webbplats

Läs mer på: