Att leva med ADHD – Färdighetsträningsgrupp för personer med ADHD och missbruk/beroende

Du är välkommen att anmäla dig till vårterminens färdighetsträningsgrupp för personer med ADHD och missbruk/beroende. Kursen startar den 18 februari på Magnus Huss-mottagningen. Tala med din behandlare om du är intresserad att gå kursen. 

Kursen hålls på Magnus Huss-mottagningen Gävlegatan 22, trapphus C, plan 6. Vi träffas på torsdagar under perioden 18 februari till 21 april samt vid ett uppföljningstillfälle 19 maj. Varje kursträff är upplagd så att tiden mellan 09:30 till 12:00 är obligatorisk för gemensamt arbete. Men tiden mellan 12:00 till 12:30 är däremot avsatt för individuella frågor och därmed inte obligatorisk. Det ingår två pauser. Vi bjuder på fika.

Kursinnehållet

Det första kurstillfället handlar om att leva med ADHD. Vi går igenom om ADHD, kärnsymptom och deras uttryck i och påverkan på vardagen, samsjuklighet och riskfaktorer för utveckling av ADHD. Vi diskuterar de fördelar som kan finnas med ADHD-relaterade symptom.

Och det andra kurstillfället handlar om medveten närvaro. Det är ett förhållningssätt som syftar till att öka din uppmärksamhet i nuet, förbättra förmågan att styra din uppmärksamhet och minska impulsivitet.

Det tredje kurstillfället handlar om beteendeanalys - Beteendets A B C. Beteendeanalys är en metod för att förstå dig själv, ditt beteende och hur det styrs av olika omständigheter. Den ger dig möjligt att ändra de beteenden du inte trivs med och ge dig större handlingsmöjligheter.

Fjärde kurstillfället handlar om problemlösning, att hantera vardagslivet. För ADHD-symtom får konsekvenser i vardagen, t.ex. att du kan undvika ta tag i stora och svåra uppgifter. Vi arbetar med att hitta praktiska lösningar som minskar dessa problem.

Det femte kurstillfället handlar om att komma igång med planering. Vi arbetar med att lära dig få överblick, bättre planera och prioritera bland olika uppgifter med hjälp av verktygen som schema och prioriteringslista.

Och det sjätte kurstillfället handlar om känsloskola. För många personer med ADHD har svårt att hantera känslor. Att känna känslor är en medfödd förmåga som vägleder oss i livet, men många känslor kan kännas svåra och blir istället till problem. Du får information om känslornas uppgift och varför vissa känslor kan vara svåra att hantera.

Kurstillfälle sju handlar om impulsivitet och impulskontroll. För impulsivitet är ett av symptomen vid ADHD. Vi arbetar med tekniker för att förbättra impulskontrollen och ”förlänga stubinen”.

Det åttonde kurstillfället handlar om återfallsprevention. Vi ger en kort genomgång/repetition av drogmissbruk/beroende som ett inlärt beteende, där inre och yttre faktorer kan skapa risksituationer för återfall. Vi pratar om vad man vet idag om kopplingen missbruk/beroende och ADHD. Vi fokuserar på att hitta individuella risksituationer och diskutera beteenden som kan hjälpa dig minska risken för återfall.

Och det nionde kurstillfället är sömnskola. För sömnsvårigheter av olika slag är vanliga bland personer med diagnosen ADHD. Vi pratar om sömnkunskap, sömnens cykler och stadier samt hur sömnsvårigheter kan vara kopplade till ADHD. Därutöver kommer vi att presentera några strategier om hur du kan förbättra din sömn.

Kurstillfälle tio handlar om att få en förändring att hålla. Under kursen har vi tränat och arbetat med förändringar som ska minska funktionshinder som uppstår vid ADHD. Men hur ska vi få förändringen att hålla? Vi gör en skriftlig individuell plan för hur du kan behålla förändringar som du gjort under kursen och vad du kan göra för att hitta tillbaka till dem i fall du glömmer att använda dem.

Det sista kurstillfället är en uppföljning. Vi pratar om hur det har fungerat att använda färdigheter på egen hand. Vid behov repeterar vi färdigheter och material samt gör nödvändiga förändringar/justeringar i den skriftliga planen.

Något för dig?

Om du tycker att kursen låter intressant så tala med din behandlare som kan hjälpa dig med en anmälan.

Frågor om kursen?

Om du har några frågor om kursen så är du välkommen att kontakta Dilya Hådell, Leg. psykolog, på telefon: 08-123 458 20 eller Emma Lindberg, PTP-psykolog.

Publicerad 160105

Publicerad 2016-01-05