Ny mottagning för läkemedelsberoende

Beroendecentrum Stockholm samlar nu kompetensen inom läkemedelsberoende under ett och samma tak. Den nya mottagningen Läkemedel och hälsa erbjuder en mer individuellt anpassad behandling. Samtidigt sätts än mer fokus på hälsosamtal för ett bättre mående.

— Det är bra att vi nu samlar kompetensen om läkemedelsberoende på en och samma mottagning. På Läkemedel och hälsa har alla medarbetare en gedigen kunskap och erfarenhet av just läkemedelsberoende. Detta ger oss ännu bättre förutsättningar att hjälpa personer med denna problematik, säger Niklas Preger som är chef för Sektionen för högspecialiserad öppenvård.

Läkemedel och hälsa

Den 1 januari 2021 öppnar Läkemedel och hälsa på Gävlegatan 22 i Stockholm. I samband med detta läggs TUB-mottagningen och Smärtteam Syd ned. Medarbetare från dessa mottagningar jobbar tillsammans på Läkemedel och hälsa för att fortsättningsvis hjälpa personer med läkemedelsberoende.

— De som söker hjälp hos oss kan ha problem med både lugnande och smärtstillande läkemedel av olika anledningar. Nu kan man få hjälp med detta på en och samma mottagning, säger Niklas Preger.

Beroendeframkallande läkemedel

Många som använder beroendeframkallande läkemedel har fått detta utskrivet på recept för behandling av exempelvis oro, ångest, sömnbesvär eller smärta. Regelbunden användning av läkemedlen under en längre tid ökar risken för att utveckla ett beroende.

Det är oftast när man försöker att sluta med läkemedlen som beroendet upptäcks. Men beroendeproblem kan även upptäckas tidigare. Det finns några signaler att uppmärksamma. Det kan exempelvis vara att:

  • läkemedlet inte hjälper lika bra som tidigare
  • dosen behöver ökas för att få effekt
  • man mår dåligt utan sin vanliga dos
  • någon närstående eller personal inom sjukvården uttryckt oro över konsumtionen.

Vem som helst kan bli beroende av läkemedel. En del prövar själva att gradvis trappa ned sin konsumtion av läkemedlet och lyckas bra med detta. Men en del upplever att det är svårt att trappa ned på egen hand och önskar därför hjälp med detta. Under 2019 har omkring 900 personer fått hjälp med sitt läkemedelsberoende på dessa mottagningar för läkemedelsberoende.

Individuellt anpassad behandling och hälsosamtal

På Läkemedel och hälsa erbjuds individuellt anpassad nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel. Efter ett långvarigt beroende av olika opioider kan, vid behov, medicinväxling ske till ett preparat som är mer lämpligt för långtidsbehandling.

— Om man har frågor om sitt läkemedel eller misstänker att man är beroende av sitt läkemedel, går det bra att kontakta oss. Vi kan svara på eventuella frågor och även hjälpa till att trappa ned läkemedlet på ett säkert sätt, säger Christina Scheffel Birath, som är chef för Läkemedel och hälsa.

På mottagningen erbjuds även hälsosamtal utifrån vanliga problem som sömn, kost, motion, alkohol och nikotin. Psykologisk behandling erbjuds också för ångest, depression och sömnproblem.

— Detta är hälsofaktorer som man ofta har satt åt sidan när man är stressad eller mår dåligt på annat sätt. Vi hjälper även till att sätta hälsan i fokus eftersom detta är viktigt för att må bra, säger Christina Scheffel Birath.

Efter att läkemedlen trappats ned erbjuds även metoder för att minska risken för återfall i läkemedelsberoende.

— Vi jobbar för ett långsiktigt resultat med behandlingen. Därför ger vi de psykologiska verktyg som patienterna behöver för att klara sig bra utan beroendeframkallande läkemedel även framöver, säger Christina Scheffel Birath.


Få hjälp på mottagningen

Personer 18 år eller äldre och som har ett läkemedelsberoende kan få hjälp på Läkemedel och hälsa. Anmälan görs via telefon eller 1177: Vårdguidens e-tjänster. Mottagningen tar emot patienter från och med den 4 januari 2021.

 

Publicerad 2020-12-30