Ny föräldragrupp på Magnus Huss-mottagningen

Vi startar upp en ny föräldragrupp för dig som har barn och ADHD och ett tidigare beroende.

Tisdagen den 2 februari 2016 startar vi upp en ny föräldragrupp på Magnus Huss-mottagningen. Föräldragruppen är för dig som har barn och ADHD och ett tidigare beroende.

Det är våra arbetsterapeuter Rand Christman och Eva Hassö-Palm som leder gruppen. Båda har lång erfarenhet av att hjälpa personer att hitta ro och struktur i praktiska vardagsaktiviter.

Innehållet

Vi kan hjälpa till att skapa nya strategier i en positiv anda som hjälper både dig och ditt barn. Och vi kan hjälpa dig som upplever svårigheter i att få ihop livets vardagspussel.

Du får möjligheter att utbyta erfarenheter med andra deltagare och möjligheter till handledning. Men du kan också få hjälp med förskrivning av kognitivt hjälpmedel.  

Under kursen ska vi ha åtta temamöten. 

Tanken är att deltagarna i gruppen ska träffas en gång i veckan. Mötestiden är 13:30 till 15:30 -16:00. Men vid det första mötet ska vi diskutera och tillsammans anpassa schemat utifrån dina behov.

De deltagare som tidigare medverkat i gruppen har varit mycket nöjda med kursen. De har fått nya erfarenheter som kan komma till användning.

Något för dig?

Om du tycker att föräldragruppen låter intressant så tala med din behandlare som kan hjälpa dig med en anmälan.

Frågor om kursen?

Om du har några frågor om kursen så är du välkommen att kontakta Rand Christman på telefon 08- 123 458 47 eller 08-123 470 60.

 

Publicerad 2016-01-29