Affektfokuserad behandling

Du som har ADHD och substansberoende är välkommen att anmäla dig till affektfokuserad behandling. Kursen startar i augusti 2016.  

Personer med ADHD har ofta svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Men i forskning har man även uppmärksammat problem med känslomässig reglering och en psykiatrisk samsjuklighet, såsom depression- och ångesttillstånd.

Innehållet

I gruppbehandlingen fokuserar vi därför på de känslomässiga problemen som kan finnas men vi ska också arbeta med din självbild och förmåga till självomhändertagande.

Kurserna har 16 behandlingstillfällen, varav ett uppstartsmöte samt ett uppföljningstillfälle en månad efter avslutad terapi. Behandlingstillfällena handlar om olika ämnen och dessa är:

 • Affektfobiterapi – Vad är det
 • Självkritik eller självmedkänsla
 • Jag och jag tillsammans med andra
 • Ilska
 • Sorg
 • Rädsla
 • Självmedkänsla
 • Skuld
 • Skam
 • Nyfikenhet/intresse
 • Närhet/värme
 • Sexualitet
 • Glädje

Du kan läsa mer i programmet som finns att ladda ned till höger på sidan. 

Behandlare är Barbro Lindhe, som är överläkare och psykoterapeut, och My Frankl som är psykolog och psykoterapeut.

Kursen startar i augusti. Kursträffarna är på onsdagar kl. 09:30-12:30. Det är i Magnus Huss-mottagningen, på Gävlegatan 22 C i Stockholm, som träffarna ska hållas.

Besöken är kostnadsfria.

Något för dig?

Om du tycker att kursen låter intressant, tala med din behandlare som kan hjälpa dig med en anmälan.

Frågor om kursen?

Om du har några frågor om kursen så är du välkommen att kontakta My Frankl på telefon 08- 123 458 21 eller 08-123 470 60.

Välkommen med din anmälan! 

Publicerad: 160511

Publicerad 2016-05-11