Begränsade parkeringsmöjligheter vid S:t Görans sjukhus

Delar av besöksparkeringen vid huvudentrén S:t Görans sjukhus är avstängd på grund av byggnation. Vi rekommenderar därför dig som har möjlighet att välja alternativa färdmedel.  

På S:t Görans sjukhus byggs nu en av Sveriges modernaste akutmottagningar. Byggnationen är en del i Stockholms läns landstings framtidsplan. S:t Görans sjukhus rustas nu för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning.

Delar av besöksparkeringen vid huvudentrén är avstängd på grund av byggarbetena på sjukhusområdet. Det kan därför vara svårt att hitta en parkeringsplats vid ditt besök.

Vi rekommenderar därför dig som har möjlighet att välja alternativa färdmedel till sjukhuset som exempelvis buss eller T-bana.

Bussar

  • Nr 1, 3 och 4 till hållplatsen Fridhemsplan
  • Nr 56 till hållplats S:t Görans sjukhus

Tunnelbana

  • Blå linje till Fridhemsplan, uppgång S:t Görans sjukhus
  • Grön linje till Fridhemsplan, uppgång Drottningholmsvägen
  • Blå linje till Stadshagen

Bil

  • Essingeleden söderifrån - tag av mot Stadshagen efter Fredhällstunneln, följ skylten + S:t Göran
  • Essingeleden norrifrån - tag av mot Stadshagen, följ skylten + S:t Görans sjukhus

Tar du bilen, så följ gällande parkeringsskyltning på området.

Publicerad 160129

Publicerad 2016-01-29