Fler unga söker hjälp för läkemedelsberoende

Allt fler yngre personer söker hjälp för sitt läkemedelsberoende. Det handlar framförallt om sömnmedel och smärtstillande läkemedel. En alltmer stressad tillvaro och jakt på snabba lösningar kan vara några förklaringar till den här ökningen.

I Sverige finns ungefär 65 000 personer med läkemedelsberoende. Läkemedel som klassas som beroendeframkallande är receptbelagda narkotikaklassade värktabletter, lugnande tabletter och sömntabletter, men också hostmedicin som innehåller morfin. Många som söker hjälp för sitt läkemedelsberoende är yngre personer, från 20 år och uppåt.

– I stället för att sänka tempot tar man den enkla vägen och går till doktorn och frågar efter ett recept, säger Niklas Preger som är överläkare och sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm.

Ökat beroende av sömnmedel

Inom Beroendecentrum Stockholm har läkarna de senaste åren sett att läkemedelsberoende av sömnmedel har ökat i alla grupper men det är särskilt bland yngre som detta är mer alarmerande.

– Det har definitivt seglat upp som ett större problem. I dag utgör de som är beroende av sömntabletter en majoritet av våra patienter, säger Niklas Preger.

Det handlar framför allt om preparaten Imovane och Stilnoct. Läkemedlen är oftast tänkta att tas under kort tid eftersom regelbundet användande under lång tid ökar risken att utveckla ett beroende.

– Det står tydligt i instruktionen att det här ska man ha max i två veckors tid, som en utgångspunkt. Men vi lever i en stressad tillvaro där man aldrig riktigt kommer till ro, man har IT i sängen, ligger och läser på Ipaden medan mobilen piper. I stället för att skapa en god sömnhygien tar man till tabletter, det är en enkel utväg, säger Niclas Preger.

För en del slutar det så illa att de måste ta tabletterna även dagtid för att kunna fungera.

– Det är ett väldigt bekymmersamt läge. Då tar man tabletten för att få lugn i kroppen och ångestlindring. Sedan kommer man till ett läge där kroppen inte klarar sig utan tabletterna, även om man haft en lugn och bra dag, och då måste man fylla på mer och mer och så är man inne i en ond cirkel, säger Niklas Preger.

Ökat beroende av smärtstillande läkemedel

Fler unga personer, mellan 18 och 35 år, söker också i större utsträckning hjälp för beroende av smärtstillande läkemedel som opioider, till exempel Tramadol och Citodon.

– Det är det störst växande problemet vi har just nu, säger Spyridon Kilaidakis som är cheföverläkare vid Beroendecentrum i Örebro.

Många har även ett samtidigt beroende av sömntabletter.

Omedelbara resultat

Spyridon Kilaidakis kan, precis som Niklas Preger, se en trend i samhället där man kräver omedelbart resultat.

– För 50 år sedan om man fick huvudvärk så gjorde man ingenting, man bara gick och lade sig. Men nu vill man ha en snabb lösning och då blir det ofta någon opioid. Att dessa tunga läkemedel i dag ofta går att köpa via nätet bidrar till utvecklingen, säger Spyridon Kilaidakis.

Felförskrivningar

Både Niklas Preger och Spyridon Kilaidakis anser att förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel bör stramas åt.

– Sedan förstår jag också att man får mycket press från patienten, och det finns inga icke-beroendeframkallande mediciner som är lika effektiva mot smärta som opioider, säger Spyridon Kilaidakis.

Enligt Heidi Stensmyren på Läkarförbundet finns det flera orsaker till problemet med felförskrivningar av beroendeframkallande preparat.

– Den ena är att patienten inte har en fast läkarkontakt som kan ta tag i problematiken bakom. Den andra är att vi inte kan se vad andra läkare har förskrivit. Patienten kan ha ett opioidpreparat från en annan läkare och ett sömnmedel från ytterligare en läkare, säger ordförande Heidi Stensmyren.

Fler fasta läkarkontakter och en nationell läkemedelslista, där det framgår vilka mediciner en patient har, är därför något som Heidi Stensmyren gärna vill se mer av.

Du som vill ha hjälp

Om du vill ha hjälp är du välkommen till TUB-mottagningen* eller någon av våra lokala beroendemottagningar för vuxna. Maria Ungdom kan även hjälpa dig som är upp till 25 år. Vi kan hjälpa dig att ta dig ur ditt läkemedelsberoende. Du kan antingen söka direkt till oss eller gå via din vårdcentral eller husläkare. Vi kan också ge råd till dig som är orolig för någon i din närhet.

 

*TUB står för Terapi och Utvärdering av Beroendeframkallande läkemedel. Den första TUB-mottagningen startade 1984 som ett treårigt projekt för patienter med läkemedelsberoende och blev därefter en permanent mottagning inom Beroendecentrum Stockholm. TUB-mottagningen finns på Gävlegatan 22, 6 tr, i Stockholm.

Publicerad: 171009

 

Ursprungsartikeln hitar du på Svenska Dagbladets webbplats: svd.se. 

Publicerad 2017-10-09