Hjälp för unga vuxna som vill förändra sin livssituation

Till Järva Unga Specialistcenter kan ungdomar och unga vuxna mellan 16-25 år vända sig om de vill förändra sina alkohol- och drogvanor. Och om de därutöver mår psykiskt dåligt finns det även hjälp för detta. Här får man hjälp att förändra hela sin livssituation.

– På Järva Unga Specialistcenter erbjuder vi beroendevård och psykiatri under ett och samma tak. Här får ungdomar och unga vuxna möjlighet att jobba med hela sin livsstilssituation. Därför har vi också ett nära samarbete med exempelvis socialtjänst, frivård, föräldrar och andra vårdgivare, säger Lucine Karapetjan, enhetschef för Järva Unga Specialistcenter.

Den nationella folkhälsoenkäten*, som genomförs av Folkhälsomyndigheten, visar att allt fler personer upplever ängslan, oro och ångest. Det är särskilt bland yngre kvinnor denna ökning kan ses. 2015 uppgav totalt 41 procent av personerna i åldern 16-29 år att de kände ängslan, oro eller ångest och 2018 var siffran 52 procent. Undersökningen visar även att cannabisanvändningen bland personer i åldern 16-29 år ökar. 2015 uppgav totalt 1,8 procent att de använt cannabis den senaste månaden och 2018 var siffran 3,2 procent.

Samverkansprojekt

Järva Unga Specialistcenter startades 2015 som ett samverkansprojekt mellan Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, Järvapsykiatrin och Prima Barn- och ungdomspsykiatri. Det är en satsning för ungdomar och unga vuxna som har problem med alkohol eller droger, och som eventuellt samtidigt mår psykiskt dåligt. Mottagningen är numera en permanent verksamhet.

Förändra hela sin livssituation

Järva Unga Specialistcenter finns i närheten av Kista Galleria, på Isafjordsgatan 32 B i Kista. På mottagningen jobbar läkare, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeut. Mottagningen samarbetar även med barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, övrig verksamhet inom Maria Ungdom och den lokala beroendevården för vuxna.

– För en del kan tonåren och det unga vuxenlivet innebära social oro och stress. Men bakom symtomen kan olika tillstånd dölja sig, som exempelvis depression, ångesttillstånd och neuropsykiatrisk problematik. En del hanterar symtomen genom att dricka alkohol eller ta droger, och detta kan med tiden utvecklas till ett beroende. På Järva Unga Specialistcenter kan de få hjälp att förändra sina alkohol- och drogvanor men de kan också få hjälp att må bättre psykiskt, säger Lucine Karapetjan.

Ungdomar och unga vuxna som vill förändra sin livssituation kan få hjälp omgående. Med hjälp av evidensbaserade metoder får de möjlighet att jobba med hela sin livssituation. Detta innebär att man även tittar på annat som kan vara viktigt för att bli frisk som exempelvis livsstil, kost, sömn och sociala nätverk. Ofta jobbar man med olika behandlingar och insatser samtidigt. Det finns stora möjligheter att själv få styra och påverka innehållet i sin behandling.

Du som behöver hjälp

Du behöver ingen remiss för att få komma till mottagningen. Det går bra att söka direkt och få hjälp omgående. Det går självklart bra även med en remiss från annan vårdgivare.

Om du behöver råd och stöd är du också välkommen att kontakta oss. Det går också bra att komma till oss anonymt för ett första informationssamtal. Då kan vi berätta lite mer om den hjälp som vi kan erbjuda dig. Och du får även möjligheter att ställa frågor om det är något som du undrar över. Besöken är kostnadsfria.

* Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, genomförs för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen har genomförts sedan 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och regioner i Sverige. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: folkhalsomyndigheten.se.

Publicerad 2019-01-25