Alkohollinjens nya webbplats publicerad

Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för närstående till personer med alkoholproblem.

Alkohollinjen startade 2007 och har ett nationellt uppdrag. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Folkhälsomyndigheten.

På Alkohollinjen jobbar rådgivare som har olika professionella bakgrunder. De är bland annat folkhälsovetare, hälsopedagoger och socionomer.

All kontakt med Alkohollinjen sker genom telefon. Samtalen är kostnadsfria och det går att ringa från hela landet. Den som ringer kan välja att vara anonym.

På webbplatsen finns information om stöd till förändring där man berättar hur ett samtal kan gå till, ger råd och information om olika former av stöd. Det finns också information om alkohol och hälsa. Det går också att beställa informationsmaterial.

Publicerad 2015-09-24