Elektroniskt frikort

Stockholms läns landsting (SLL) inför nu e-frikort. Det är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet. Beroendecentrum Stockholm inför detta e-frikort den 8/12. 

E-frikort är enkelt, effektivt och rättvist. Du behöver inte längre samla stämplar i remsan för högkostnadsskydd utan detta ska nu istället registreras elektroniskt. När du kommer upp i frikort får du ett virtuellt kort. Men du kan också be att få ett fysiskt kort hemskickat.

Om du har ett konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du där se hur mycket du betalat och hur långt du har kvar till frikort. Du är självklart också välkommen att fråga personalen i kassan på den mottagning där du går.

Du kan säga nej

När mottagningen som du går till har infört e-frikort får du frågan om du vill vara med i det elektroniska systemet. Om du inte vill vara med så kan du tala om det för personalen i kassan. Då behåller du ditt fysiska stämpelkort för högkostnadsskydd.

Behåll ditt fysiska kort så länge

Under en övergångsperiod behöver du behålla ditt fysiska stämpelkort och frikort till dess att det nya systemet är helt infört.

Frikortet gäller i hela Sverige. Men om du söker vård utanför Stockholms läns landsting behöver du ändå ha med dig ett fysiskt frikort.

Alla vårdgivare i Stockholm är ännu inte anslutna till det elektroniska högkostnadsskyddet. Men du kan ta med dig dina kvitton till våra mottagningar som är anslutna, så hjälper de till att registrera även avgifter som du betalat hos andra vårdgivare.

Tidplan

Beroendecentrum Stockholm inför e-frikort den 8/12. Tanken är att e-frikort ska vara helt infört i SLL i slutet av februari 2016.

Publicerad: 151125

Publicerad 2015-11-25