Ministern Åsa Regnér på studiebesök på Beroendecentrum Stockholm

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér var igår 12 augusti på studiebesök på Beroendeakuten Stockholm. Hon ville informera sig om beroendevården. 

Från vänster: Johan Franck, Åsa Regnér och Claudia Echeverria Zarate

Åsa Regnérs uppdragsområden är barnens rättigheter, funktionshinder, jämställdhet och social omsorg. Hon har därmed också hand om de frågor som rör socialtjänstens uppdrag inom missbruksvården.

Från Beroendecentrum Stockholm medverkade specialistläkare Claudia Echeverria Zarate, överläkare Åsa Magnusson, sektionschef Torbjörn Högberg och verksamhetschef Johan Franck.

Under studiebesöket pratade man om samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten men också om Missbruksutredningen och sprututbytet.

– Jag tycker att det är särskilt viktigt att lyfta fram Missbruksutredningens förslag, säger Johan Franck.

Man pratade också om situationen för gravida kvinnor och patienter med minderåriga barn. Ett annat ämne som också diskuterades var tvångsvård och LVM, Lagen om vård av missbrukare.

Därefter följde en rundvandring i delar av Beroendeakutens lokaler.

Åsa Regnér lyfte fram värdet av breda kontaktytor mellan politiken och beroendevården, både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Publicerat 2015-08-13

Publicerad 2015-08-13