Öppen vård blir gratis för 85-plussare

Från 1 januari 2016 betalar du som är 85 år eller äldre inget för öppen hälso- och sjukvård hos oss.

Med öppen vård menas all vård där du inte ligger inne på sjukhus. Exempelvis blir besök på våra lokala beroendemottagningar nu gratis för dig som är 85 år eller äldre och som är folkbokförd i Stockholms län. Detsamma gäller om du kontaktar vår akutmottagning, Beroendeakuten Stockholm.

Beslutet är fattat av landstingsfullmäktige och gäller för öppen vård inom hela Stockholms läns landsting. 

Publicerad 151229

Publicerad 2016-01-07