Ny rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

Den 14/10 kom CAN:s rapport ”Ingen dricker som Svensson – om svenska befolkningens dryckesvanor”. Resultatet visar att kvinnor dricker mest vin, män dricker mest starköl, män dricker oftare än kvinnor och att yngre dricker sig berusade oftare än andra. 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur vi i befolkningen själva uppger att vi dricker. Rapporten innehåller jämförelser mellan kön, åldersgrupper och regioner men också förändringar över tid.

– Även om vi kan säga att hälften av all alkohol som dricks i Sverige är vin, så är det stora skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor dricker huvudsakligen vin men män dricker mest starköl. På samma sätt är det stora skillnader mellan åldersgrupper. Yngre dricker mer starköl, sprit och blanddrycker medan äldre dricker mer vin, säger utredaren Jonas Raninen som är författare till rapporten.

Stockholms län har den högsta dryckesfrekvensen och konsumtionen i volym.

Sammanfattningsvis står vin för hälften av all alkohol som vi dricker i Sverige. I genomsnitt dricker vi fem dagar per månad. Och i genomsnitt berusningsdricker vi en dag per månad och 17 % av alla dryckestillfällen är sådana när vi berusningsdricker. Vi dricker oftare och mer under sommarmånaderna (juni-augusti) samt i december. Drygt en av fem har inte druckit alkohol under de senaste 30 dagarna.

Rapporten baseras på data från” Monitormätningarna”, eller mer konkret 18000 telefonintervjuer per år. Mätningarna har pågått sedan 2000. I rapporten redovisas de intervjuade personernas självrapporterade alkoholkonsumtion.

Publicerad 2015-10-16