Södertälje beroendemottagning

Den 9 mars flyttar Södertälje beroendemottagning in i nya lokaler på Södertälje sjukhus.

- Det är positivt att vår mottagning finns på Södertälje sjukhus där en stor del av vården redan finns samlad. De som behöver hjälp att förändra sin livssituation kan nu lättare besöka oss. Samlokaliseringen ger även bättre möjligheter för oss att samverka med andra vårdgivare som finns på sjukhuset, säger Daniel Uppström som är chef för Södra länets öppenvård inom Beroendecentrum Stockholm.

Södertälje beroendemottagning är en av våra lokala öppenvårdsmottagningar som finns runtom i länet. Mottagningen vänder sig till personer, från 18 år och uppåt, som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel.

I nuläget finns mottagningen på Nygatan 20 i Södertälje. Men från och med den 9 mars flyttar mottagningen till nya lokaler på Lagmansvägen 15, plan 0, på Södertälje sjukhus. Med anledning av flytten har mottagningen stängt den 6 mars.

Flytten av mottagningen till Södertälje sjukhus är planerad sedan en tid tillbaka men inflyttningen sker något tidigare än planerat. De nya lokalerna är utformade för att ge bättre och effektivare vård- och arbetsmiljö. Möjligheterna till fortsatt utveckling av verksamheten ökar också. Närheten till den övriga psykiatrin och den övriga vården som finns på Södertälje sjukhus ger också förbättrade möjligheter till tätare samverkan.

Du som behöver hjälp

Du behöver ingen remiss för att få hjälp hos oss. Du är välkommen att kontakta mottagningen direkt via telefon eller via 1177 för att boka in ett besök här.

Publicerad 2020-03-05