Anhörigstyrkan

Den 24/11 avslutade Beroendecentrum Stockholm utbildningsprogrammet Anhörigstyrkan. Programmet vänder sig till dem som har en närstående med beroendeproblem. Anhörigstyrkan ska ersättas med ett nytt program.   

Bilden: Kursledarna Mille Petersson, Hans Gustafsson och Veronica Lund

Anhörigstyrkan startades upp under hösten 1988 och har pågått fram tills nu, den 1/12. Programmet vänder sig till dem som har en närstående med beroendeproblem (beroende av amfetamin eller andra opiater, hasch, Subutex, läkemedel eller alkohol samt Revia och Naltrexone). Tanken med Anhörigstyrkan är att avlasta närstående och hjälpa dem att gå vidare. Deltagarna får också lära sig att hantera de känslor som kan uppstå och bryta den isolering som många närstående upplever. KursledarnaDet är Mille Petersson, chefsjuksköterska på Smärtteam Nord, och Hans Gustafsson, chefssjuksköterska på Hässelbymottagningen, som håller i träffarna tillsammans med Veronica Lund som är biträdande enhetschef på Krukis-Örnsberg. 

Programmets innehåll

Den 24/11 avslutade kursledarna höstens utbildning. Under de sju träffarna har man inledningsvis pratat om vad Beroendecentrum Stockholm kan erbjuda patienter och anhöriga men också om vad beroende är. Därefter har Tom Palmstierna, överläkare på Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen (RPÖV), föreläst om hur hjärnan påverkas och vad som händer med människan. På de andra träffarna har man pratat om skam och skuld. Man har även pratat om hur familjen påverkas och vart all sorg och ilska tar vägen. Avslutningsvis har man pratat om förnekelse, medberoende och familjerollen eller hur man kan gå vidare som anhörig.

Om gruppen

Deltagarna har fått information om utbildningsprogrammet på vår externa webbplats och genom våra mottagningar. Antalet deltagare har ökat. Under höstens utbildning har det varit 23 deltagare i gruppen. Deltagarna är från 20 år och upp till pensionsåldern. De flesta deltar i samtliga sju träffar. Det händer ibland att någon deltagare hoppar av, fast då återkommer de istället lite längre fram.

Utbildningen är självklart en viktig del i Anhörigstyrkan. Men även själva gruppen i sig är en viktig del i Anhörigstyrkan. Gruppen är jätteviktig eftersom deltagarna ger stöd också till varandra.

– Man ser tydligt att gruppen kommer närmare varandra vartefter kursen fortskrider. En del har kommit längre än andra och de kan då ge stöd till dem som inte kommit lika långt, säger Mille Petersson.

Återkoppling

Kursledarna får ofta återkoppling från deltagarna. Det är två föreläsningar som särskilt uppskattats av deltagarna. Det är föreläsningen om hjärnans belöningssystem och föreläsningen om sorg och ilska.

– Utbildningen har varit mycket uppskattat och vi har också fått mycket bra information och tips från gruppmedlemmarna, säger Mille Petersson.

Nytt program ersätter Anhörigstyrkan

Anhörigstyrkan, i sin nuvarande form, läggs ner men kommer att ersättas av ett nytt program som kallas CRAFT manualbaserat program. Mille, Hans och Veronica, som har varit kursledare under många år, tackar nu för sig.

– Det har varit ett mycket givande arbete. Vi kommer alla tre att sakna detta, säger Mille Petersson.

– Det här har gett mig mycket att få vara med i Anhörigstyrkan. Vi ser ju att behovet av stöd är stort och det är viktigt att ändå kunna nå ut till några anhöriga, säger Veronica Lund.

– Många deltagare berättar att de har fått en mycket bättre hälso- och livssituation och det känns ju oerhört positivt, säger Hans Gustafsson.

Veronica Lund påpekar att det är oerhört viktigt att tala om för deltagarna vart de vänder sig efter att utbildningen avslutats.

– Det är viktigt att anhöriga får information men också hopp, avslutar Mille Petersson.

Att kursdeltagarna verkligen brinner för sitt arbete med Anhörigstyrkan har säkert bidragit till att deltagarna uppskattat programmet.

Vi riktar ett stort tack till alla kursledare och föreläsare som har medverkat under åren i Anhörigstyrkan. Och ett stort tack riktar vi till Mille, Hans och Veronica! De har alla tre lagt ner mycket tid och engagemang på Anhörigstyrkan.

Mer information om det nya programmet kommer framöver.

Publicerad 151203

Publicerad 2015-12-03