Kampanjen "JAG VILL VETA"

Under vecka 45 genomförs mini-kampanjen ”JAG VILL VETA”. Syftet med kampanjen är att sprida webbplatsen ”jagvillveta.se” och att myndigheter ser över i vilken grad de riktar sig till barn och unga som utsatts för brott. 

Många barn som är med om brott vågar inte berätta om det och känner inte till sina rättigheter när de drabbas. Brottsoffermyndigheten har i ett regeringsuppdrag tagit fram information till barn och unga som utsatts för brott.

Resultatet av Brottsoffermyndighetens arbete är informationskonceptet "JAG VILL VETA". Materialet är framtaget i samarbete med Barnombudsmannen och anpassat för att barn själva ska kunna söka information och få kunskap om var de kan få hjälp. 

Den röda tråden i kommunikationen är: Det är okej att berätta om brott, du är inte ensam och det finns vuxna att prata med.

Operation Kvinnofrid, Stockholms läns myndighetssamverkan mot våld i nära relationer, arbetar under 2015 särskilt med att barn och unga ska ha kunskap om våld i nära relation och var man kan få stöd.

Om du möter barn som du tror upplever våld, blir misshandlade eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa. Alla vuxna som får kännedom eller misstänker att barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Vuxna som möter barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla misstankar till socialtjänsten.

På webbplatsen finns information även till föräldrar och andra vuxna som privat eller i sitt arbete kommer i kontakt med barn. Information på också på olika språk.

Publicerad 2015-11-02