Fler får hjälp på mottagningar för alkohol och hälsa

Efter jul och nyår är det många som söker hjälp för alkoholproblem. Med rätt stöd går det att hindra att ett riskabelt drickande utvecklas till beroende.

– När tankar på alkohol börjar dominera ditt vardagliga liv, eller när dina anhöriga reagerar över ditt beteende när du har druckit, då är det dags att söka hjälp, säger Anita Milton, överläkare vid Mottagningen för alkohol och hälsa Nord.

Samma sak om du har svårt att sluta dricka när du en gång börjat, eller om du dricker nästan varje dag och känner att du inte har kraft att ändra ditt beteende på egen hand.

Riskabelt drickande

Många som dricker mycket alkohol känner på sig att drickandet inte enbart är positivt. Vad som är riskabel alkoholkonsumtion kan variera mellan individer och situationer. Gränsen för riskbruk anses ligga på 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas per vecka för kvinnor.

Ett så kallat riskbruk av alkohol kan utvecklas till beroende, men med rätt stöd går en sådan utveckling att hindra.

– Det är lättare att minska alkoholintaget vid ett riskbruk än vid ett beroende. Det är därför viktigt att söka hjälp tidigt, säger Anita Milton.

Ur hälsosynpunkt finns skäl att minska alkoholintaget då alkohol har en negativ påverkan på hela kroppen. Både fysiskt som till exempel påverkan på lever, njurar, hjärna, förhöjning av blodtryck med mera. Men även psykiskt som exempelvis ökad risk för sömnstörning, ångest och nedstämdhet.

Behandling ofta framgångsrik

Behandling mot alkoholproblem är främst beteendeinriktad, men du kan också få icke vanebildande läkemedel som håller nere alkoholsuget och minskar risken för återfall. Du får hjälp utifrån din egen förmåga, även med hur du bäst hanterar situationer som inkluderar alkohol.

– Det är viktigt att själv vilja ha hjälp att minska alkoholkonsumtionen, poängterar Anita Milton.

Vi erbjuder stöd både till dig som vill kunna dricka mindre mängder alkohol, som inte får konsekvenser i det dagliga livet. Samt stöd till att sluta dricka alkohol helt och hållet, för dig som känner att det är rätt väg att gå. 

– En del som söker hjälp har en uppfattning om hur de vill kunna dricka alkohol. Många vill oftast inte sluta dricka helt och hållet men efter en tids försök att dricka kontrollerat kommer en del underfund med att de faktiskt vill sluta dricka alkohol helt. Det går då bra att ändra inriktning på behandlingen, avslutar Anita Milton.

De flesta som går igenom behandlingen klarar sig bra efteråt. Det gäller både dem som bestämt sig för att aldrig mer dricka alkohol, och dem som nu kan dricka på ett kontrollerat sätt.

Du som vill ha hjälp

Välkommen till våra mottagningar för alkohol och hälsa om du vill ha hjälp att dricka mindre. Du kan antingen söka direkt till oss eller gå via din vårdcentral eller husläkare. Vi kan också ge råd till dig som är orolig för någon i din närhet.

Publicerad 2017-01-24