Stödlinjen för spelare, anhöriga och Alkoholhjalpen.se tas över av SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har tagit över det rikstäckande ansvaret för Stödlinjen för spelare och anhöriga samt Alkoholhjalpen.se från Folkhälsomyndigheten.

SLSO har redan ansvaret för Sluta röka linjen och Alkohollinjen. Att nu också Stödlinjen för spelare och anhöriga samt Alkoholhjalpen.se går över till SLSO är ett naturligt steg med flera samordningsvinster:

  •  Hjälpinstanser på distans (telefon, webb) för personer som vill förändra beroendebeteenden – alkohol, tobak och spel ligger samlade. Det gör att möjligheterna ökar för en kunskapsintensiv verksamhet när någon vill sluta dricka för mycket, röka eller ägna sig åt för mycket spel om pengar.
  • Det redan pågående utbytet av kunskap och erfarenhet mellan linjerna och alkoholhjalpen.se kommer att öka och samgåendet leder till att ett nationellt kompetenscentrum etableras.
  • Den ökade närheten mellan hjälplinjerna kan också leda till ökade forskningssamarbeten och en systematisk utvärdering av insatserna.
  • Framöver kommer uppdraget att kunna vidgas till att erbjuda vård med spetskompetens i och med närheten till vården. Vinsterna kan bli ökad kostnadseffektivitet och kvalitetshöjning.

Idag erbjuder linjerna och alkoholhjalpen.se råd och stöd till invånarna som en del i ett förebyggande arbete, där fortsatt dialog och kunskapsutbyte kommer att ske med Folkhälsomyndigheten.

Arbetet med de webbaserade stödlinjerna sköts av Beroendecentrum Stockholm, Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för Psykiatriforskning (CPF), det senare är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

 

Publicerad 2015-12-02