Ny ordförande i INEBRIA

Sven Andréasson, överläkare på Riddargatan 1 Beroendecentrum Stockholm och adjungerad professor i socialmedicin på Karolinska institutet, har blivit vald till ordförande i INEBRIA (International Network on Brief Interventions for Alcohol & Other Drugs). 

                                        

Bilden: Sven Andréasson

Den 25 september blev Sven Andréasson, som är överläkare på Riddargatan 1 Beroendecentrum Stockholm och adjungerad professor i socialmedicin på Karolinska institutet, vald till ordförande i INEBRIA vid årsmötet i Atlanta.

INEBRIA står för the International Network on Brief Interventions for Alcohol & Other Drugs och samlar 580 forskare och praktiker från ett 30-tal länder.

– Det här känns väldigt kul och hedrande, säger Sven Andréasson.

INEBRIA växte fram ur WHO:s omfattande projekt på 1980- och 90-talen med screening and brief intervention, där bl.a. AUDIT-formuläret utvecklades och validerades. Fokus är på forskning om korta behandlingsinsatser för alkoholproblem i sjukvården, framför allt i primärvården.

Att vara ordförande i INEBRIA innebär i första hand att leda styrelsearbetet. Men det finns två frågor som Sven Andréasson särskilt kommer att lyfta fram genom sitt ordförandeskap.

– Jag ser två frågor att börja med. Dels att vidga ”brief"-begreppet till att inte bara behandla riskbruk i primärvården utan också behandla beroende. Dels nå ut till fler låg- och medelinkomstnationer med denna metodik. I dessa länder har man helt enkelt inte råd med specialistkliniker för beroende, där måste det skötas inom primärvården, avslutar Sven Andréasson.

Stort grattis till vår överläkare Sven Andréasson! Och vi önskar honom lycka till med ordförandeskapet i INEBRIA!

Publicerad: 151008 

Publicerad 2015-10-08