Beroendecentrum Stockholm medverkar i Dagens Nyheters bilaga om psykisk hälsa

I artikeln ”Håll koll på alkoholens varningsflaggor” den 24/9 intervjuas Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm. Artikeln handlar om vår satsning på fler alkoholmottagningar med ny inriktning. På dessa mottagningar tacklas alkoholproblemen som en hälsofråga och behandlingen har som målsättning att minska konsumtionen från riskbruk till mindre hälsovådliga nivåer. 

– Gensvaret har varit enormt stort, säger Johan Franck.

En miljon människor beräknas konsumera alkohol i den grad att de riskerar sociala eller medicinska problem. 300 000 har någon form av alkoholberoende.

– Känsligheten för alkohol är individuell så många kan befinna sig i riskzonen även vid lägre nivåer. Toleransökning och att man ofta dricker mer än vad man tänkt sig är andra varningsklockor, säger Johan Franck.

Det finns en stark koppling till tillgång. Minskad tillgång på alkohol minskar konsumtionen och även alkoholens skadeverkningar.

– Som privatperson tycker jag att man kan bidra med att inte alltid utgå från att alla alltid ska dricka alkohol. Om du ordnar en bjudning, se då till att det också finns alkoholfria alternativ, avslutar Johan Franck.

Publicerad 2015-09-24