Beroendecentrum Stockholm medverkar i SVT

Gun Adnell och Hans Martin Engström från Beroendecentrum Stockholm intervjuas den 28 augusti i SVT Nyheter Stockholm. Reportaget handlar om Järva Unga Specialistcenter i Kista. Man välkomnar nu fler patienter till mottagningen som öppnade i februari 2015. 

Järva Unga Specialistcenter vänder sig till unga vuxna mellan 16-25 år med psykisk ohälsa och som har problem med alkohol eller droger eller som riskerar att utveckla ett beroende. 

– Det är alltid svårt att söka den typen vård för det är inte så enkelt att veta vad det är för problem man har. Om du har brutit benet så är du tvungen att be om hjälp direkt, men om du har missbruksproblem så försöker man klara sig så långt det går utan vård, säger Gun Adnell sektionschef på Beroendecentrum Stockholm.

Järva Unga Specialistcenter är ett nytt koncept av nätverkspsykiatri. Det är en samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin, Maria Ungdom och den lokala beroendevården.

Tanken är att unga människor ska få möjligheter att söka vård på ett enklare sätt. De ska slippa långa köer och att behöva gå mellan olika mottagningar som man annars vanligtvis gör. Det behövs inte någon remiss för att komma hit och besöket är kostnadsfritt.

– Maria Ungdom insåg att ungdomar från Järvaområdet var för lite representerade bland deras patienter. Och även psykiatrin på Järvafältet insåg att det finns en grupp unga människor som vi inte når, och om vi når dem så borde vi ha nått dem mycket tidigare, säger Gun Adnell.

Hans Martin Engström är psykolog på Järva Unga Specialistcenter. Han menar att de som söker sig till mottagningen oftast har en kombination av alkohol och drogproblem men också oro och ångest.

– Om man har de här parallella problemen så får man oftast vård på respektive ställen, inom missbruksvården eller inom psykiatrin, tanken med det här projektet är att alla ska vara under samma tak och att vi kan hjälpa till med det mesta här, säger Hans Martin Engström.

Järva Unga Specialistcenter är ett projekt som ska pågå under två år.

Publicerad: 2015-08-28

Publicerad 2015-08-28