Aktuella forskningsstudier

Här kan du läsa mer om våra pågående forskningsprojekt. Forskningen hjälper oss att utveckla ännu bättre behandlingar. En del av projekten går att ansöka om att delta i.

Aktuella forskningsstudier

Anhörigstöd i grupp

I den här forskningsstudien för du ta del av ett anhörigstöd i grupp via nätet. Programmet pågår i nio veckor och omfattar sex gruppträffar samt självskattningsformulär. Stödet bottnar i CRAFT som är ett KBT-baserat program. Syftet är att hjälpa dig som närstående att förbättra din livskvalitet och öka din möjlighet att påverka den som dricker till att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård.

Studien har stängt för nya deltagare

Braining - träning som tilläggsbehandling

Braining är en metod där pulshöjande gruppträning används som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin. Syftet är att uppnå förbättrad fysisk och psykisk hälsa hos patiente samtidigt som personal inom den psykiatriska vården ges möjlighet till fysisk träning på arbetet för förbättrad hälsa och arbetsmiljö.

Braining startade 2017 inom Affektiva enheterna på Psykiatri Sydväst i Region Stockholm. Centrum för psykiatriforskning står bakom projektet och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) är forskningshuvudman. Kontaktperson är projektledare Rebecka Broman, rebecka.broman@regionstockholm.se

För dig som vill delta

Studien har stängt för nya deltagare men sedan 2022 erbjuds Braining som behandlingskomplement på Liljeholmsbergets beroendemottagning och Livsstilsmottagningen Liljeholmen (Maria Ungdom).

COMB: Läkemedelsbehandling för minskat alkoholintag

En behandlingsstudie som undersöker om två läkemedel kan minska alkoholintaget hos personer med alkoholberoende. 

Studien drivs av gruppen för Beroendemedicin, inst. neurovetenskap, vid Göteborgs universitet/VO Beroende Sahlgrenska. Johan Franck vid Beroendecentrum Stockholm är prövare.

För dig som vill delta

Rekrytering av deltagare är avslutad.

Internetinsatser för beroende via Socialtjänsten

Skam, praktiska hinder, rädsla eller något helt annat?

Vad är det egentligen som hindrar personer med beroendeproblematik från att söka hjälp? Och skulle digitala behandlingsinsatser via socialtjänsten vara ett sätt att nå fler personer?

Detta undersöker forskare på Karolinska Institutet. Resultatet kommer användas i ett pilotprojekt med syfte att försöka minska dessa hinder genom digitala hjälpinsatser via socialtjänsten. 

För dig som vill delta (deltagandet är anonymt)

Studien inkluderar personer över 18 år som använder cannabis, alkohol och/eller spelar om pengar. Du kan söka från hela landet. Deltagandet är anonymt, det enda du behöver uppge är ålder och kön. Du anmäler dig via följande länkar:

Delta som socialtjänstearbetare

Studien inkluderar även socialtjänstearbetare. Vill du vara med? Kontakta Greta Wester, psykolog och doktorand: greta.wester@ki.se

Kapillär provtagning för alkoholmarkörer och drogtester

Inom beroendevården tar vi ofta blodprov för att mäta alkoholmarkörer, vilket ger en bild av de senaste veckornas alkoholintag, och urinprover för kontroll av aktuellt intag av narkotika.

I två pågående projekt undersöker vi om det går att få samma information på ett enklare sätt med hjälp av kapillär provtagning, d.v.s. med några bloddroppar från ett stick i fingret. Studierna pågår endast vid vissa av våra mottagningar och det går inte att ansöka om att vara med i dessa studier.

Sömnbehandling via nätet för befintliga patienter

Många som har problem med alkohol har även svårt med sömnen. Eftersom vårt mående påverkas mycket av vår sömn är det bra att arbeta med eventuella sömnproblem parallellt med förändringar av alkoholvanor.

För dig som vill delta

Du som är patient hos oss kan få ta del av behandlingen. Du behöver vara över 18 år och ha kontakt med någon av våra mottagningar för alkoholproblem.

Tobaksavvänjning via nätet för befintliga patienter

I denna behandlingsstudie utvärderas ett nytt och lättillgängligt verktyg för patienter som vill sluta använda tobak. All kontakt sker via nätet.

För dig som vill delta

Du som är patient hos oss kan få ta del av behandlingen. Du behöver vara över 18 år och patient på någon av Beroendecentrum Stockholms mottagningar.

Tramadolstudie

Denna studie vänder sig till personer som har kontakt med beroendevården p.g.a. problem med tramadol. Syftet är att undersöka hur problemen kan se ut och hur prognosen är på ett halvårs sikt.

Som studiedeltagare genomgår du en intervju och fyller i ett antal frågeformulär. Du kontaktas även av studieledaren per telefon vid några tillfällen, för att följa upp hur problemen utvecklas. Du får viss ersättning för deltagandet, men det ingår inte någon specifik behandling i studien.

För att delta måste du vara minst 18 år gammal, och ha kontakt med en mottagning inom Beroendecentrum Stockholm. Vid intresse kan du be din behandlare kontakta ansvarig forskare och läkare Joar Guterstam. 

Vid frågor, kontakta joar.guterstam@regionstockholm.se