Aktuella forskningsstudier

Här kan du läsa mer om våra pågående forskningsprojekt. Forskningen hjälper oss att utveckla ännu bättre behandlingar. En del av projekten kan du ansöka om att delta i.

Aktuella forskningsstudier

Anhörigstöd i grupp

Du som är närstående till någon som dricker för mycket kan delta i vår studie om anhörigstöd vid Alkohol och hälsa Riddargatan 1. Både du och personen som du är närstående till behöver vara över 18 år. All kontakt sker via nätet, så det spelar ingen roll var i landet ni bor.

Du som deltar får ta del av ett anhörigstöd i grupp via nätet. Programmet pågår i nio veckor och omfattar sex gruppträffar samt självskattningsformulär. Stödet bottnar i CRAFT som är ett KBT-baserat program. Syftet är att hjälpa dig som närstående att förbättra din livskvalitet och öka din möjlighet att påverka den som dricker till att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård.

Vill du ta del av stödet?

Maila namn och telefonnummer till anhorigstod.slso@regionstockholm.se. Skriv ’CRAFT i grupp’ i ämnesrutan. Du kommer sen att bli kontaktad av studiegruppen för mer information om studien och möjlighet att ställa frågor.

Braining-projektet

Braining är en metod där pulshöjande gruppträning används som tilläggsbehandling i specialistpsykiatrin. Syftet är att uppnå förbättrad fysisk och psykisk hälsa hos patiente samtidigt som personal inom den psykiatriska vården ges möjlighet till fysisk träning på arbetet för förbättrad hälsa och arbetsmiljö.

Braining startade 2017 inom Affektiva enheterna på Psykiatri Sydväst i Region Stockholm. Rekryteringen är nu avslutad men kommer eventuellt påbörjas igen januari 2023.

Sedan 2022 erbjuds Braining som behandlingstillägg, utanför forskningen, på Liljeholmsbergets beroendemottagning och Livsstilsmottagningen Liljeholmen (Maria Ungdom).

Centrum för psykiatriforskning står bakom projektet och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) är forskningshuvudman. Kontaktperson är projektledare Rebecka Broman, rebecka.broman@regionstockholm.se

COMB: Läkemedelsbehandling för minskat alkoholintag

I den här behandlingsstudien undersöker vi om två läkemedel kan minska alkoholintaget hos personer med alkoholberoende. 

Studien drivs av gruppen för Beroendemedicin, inst. neurovetenskap, vid Göteborgs universitet/VO Beroende Sahlgrenska. Johan Franck vid Beroendecentrum Stockholm är prövare och forskningssjuksköterska vid Magnus Huss-mottagningen arbetar med studiens deltagare.

Rekrytering av deltagare är avslutad.

FitForChange: Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

FitForChange är ett är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Du kan läsa mer på KI:s webbplats:

I-A-CRA behandling för minskat drickande via nätet

Studien genomförs på Karolinska Institutet i samarbete med Beroendecentrum Stockholm. Du som vill delta behöver vara mellan 18-25 år och uppleva problem med alkohol. Du kan även ta med en vän, förälder, släkting eller partner för deltagande. Det är kostnadsfritt att delta och du får ersättning.

Sömnbehandling via nätet för befintliga patienter

Många som har problem med alkohol har även svårt med sömnen. Eftersom vårt mående påverkas mycket av vår sömn är det bra att arbeta med eventuella sömnproblem parallellt med förändringar av alkoholvanor.

I den här behandlingsstudien erbjuds befintliga patienter behandling via nätet för bättre sömn. För att delta behöver du vara över 18 år och ha kontakt med någon av våra mottagningar för alkoholproblem.

Tobaksavvänjning via nätet för befintliga patienter

I denna behandlingsstudie utvärderas ett nytt och lättillgängligt verktyg för patienter som vill sluta använda tobak. All kontakt sker via nätet. För att delta behöver du vara över 18 år och patient på någon av Beroendecentrum Stockholms mottagningar.